Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2021
iduzel: 59924
idvazba: 70744
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 21:51:02
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2021

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bc. Dániel Gardenö Preparation and characterization of membranes based on graphen oxide doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Miroslav Hala Vliv provozních podmínek na výkon svazku PEM palivových článků Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Bc. Tomáš Imrich Polovodičové fotoanody na bázi Fe2O3 pro fotoelektrochemické aplikace prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Bc. Anna Kloužková Příprava a charakterizace modelových suspenzí reprezentujících roztavená skla s rozpuštěnými platinovými kovy Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Bc. Elisabeth Mandelíková Příprava  membrán na bázi MOF pro separaci/detekci plynů doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Veronika Marková Optimalizace přípravy MEA pro PEM palivový článek Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Bc. Jakub Rusek Nanostrukturované TiO2 vrstvy modifikované oxidy lanthanoidů pro fotokatalytické odstraňování málo rozpustných polutantů ve vodě prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Bc. Jan Stárek Snižování koncentrace huminových látek ve vodě pomocí ultrafiltrace doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Bc. Zoran Zwaan Odstraňování UV filtrů pomocí membránových procesů doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Murat Oguz Çolpankan Vývoj CAPE-OPEN modelu  reverzní osmózi pro aplikace v programu Aspen Plus doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Nela Adamová Vliv složení elektrolytu na vlastnosti článku s pevnými oxidy doc. Ing.  Martin Paidar, Ph.D.
Olívia Čobejová Vliv použití slitinových katalyzátorů v PEM palivových článcích Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Vojtěch Drobný Výkon a degradace PEM palivových článků využívajících slitinové katalyzátory na bázi Pt Ing. Martin Prokop, Ph.D.
Radomír Klega Studium rozkladu ilmenitu doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Jakub Štěpán Anodická oxidace derivátů jodbenzenu ve vodném prostředí doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Aktualizováno: 24.8.2021 14:17, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory