Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi
iduzel: 52315
idvazba: 59982
šablona: stranka_submenu
čas: 20.3.2023 17:02:35
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52315
idvazba: 59982
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 52315
path: 8548/48364/48365/48382/48549/52315
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi

2022

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Michal Carda High temperature electrochemical reactors for energy storage doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Diplomové práce 

Autor Název práce Školitel
Bc. Eleonore Berthet Nanostructured materials based on TiO2 for photocatalytic processes in gaseous phase prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Bc. Jan Dismas Buriánek Diaryliodonium salts - quantitative analysis and electrochemical synthesis doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Bc. Filip Dostál Application of electrochemical pressure impedance spectroscopy for PEMFC characterisation doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Bc. Kateřina Hradečná Alkalická elektrolýza vody s iontově solvatační polymerní membránou doc. Ing. Hnát Jaromír, Ph.D.
Bc. Kirill Iablochkin Příprava a charakterizace membrán se smíšenou matricí na bázi polyimidu a MOF pro separaci plynů doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Martin Jirásko Optimisation of Electrochemical Synthesis of Iodosyl and Iodylderivatives of Iodobenzene in Flow Reactor doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Bc. Jaroslav Kasan CO2 conversion to methane Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Bc. Jan Křenovský Studium vlivu teplot pod bodem mrazu na PEM palivový článek Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Bc. Petr Lodňánek Oxidace síranu železnatého vzduchem ve vodných roztocích Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Bc. Filip Stankuš Alginátová granulace jodidu stříbrného doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Bc. Světlana Trundová Hydrotermální příprava a charakterizace částic nanostrukturovaného oxidu titaničitého doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Martin Augustin Studium vlivu extrémních teplotních podmínek na provoz svazku PEM palivových článků Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Tomáš Beran Vliv nosiče neplatinového katalyzátoru vývoje vodíku na přepětí probíhající reakce doc. Ing. Hnát Jaromír, Ph.D.
Sebastián Janda Přepracování heptahydrátu síranu železnatého Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Tomáš Jedlička Studium degradace katalyzátoru Pt-Ce Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Daniela Mauci Stanovení provozních podmínek granulační jednotky doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Jana Pechačová Odstraňování perzistentních málo rozpustných organických látek z odpadních vod Ing. Šárka Paušová, Ph.D.
Jakub Roubal Využití technologie 3D tisku při přípravě těsnění palivového článku PEM Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Patrik Švejda Katodická redukce acetofenonu, fenacylbromidu a jejich derivátů doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Aktualizováno: 7.11.2022 14:15, Autor: Michal Carda

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory