Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2017
iduzel: 52317
idvazba: 59986
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 21:42:51
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2017

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. František Moulis Aplikace metod využívajících UV záření pro čištění odpadních plynů obsahujících VOC prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bc. Michal Carda Vliv vybraných sloučenin fosforu na provoz palivového článku s protonově vodivou membránou dopovanou H3PO4 Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Bc. David Dlouhý Kompozitní membrány na bázi 6FDA-ODA a ZIF-8 Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Martin Ďurovič Optimalizace složení katalytické vrstvy katody pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Bc. Léa Jannot Matematický model modulu pro separaci plynů Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Pierrick Lambert Příprava a charakterizace kompozitních membrán na bázi 6-FDA a SSZ-16 Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Clément Muller Příprava a charakterizace kompozitních membrán na bázi MATRIMID®/PEG/ZIF-8 Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Klára Šebestíková Separace aerosolů za vysokých teplot Dominique Thomas
Bc. Jean-Baptiste Sepaniak Stabilita Mo-X zeolitických katalyzátorů v reaktivačních cyklech aromatizace metanu Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Bc. Eva Šustková Využití AOP pro redukci TOC v technologických vodách jaderných elektráren Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Daniel Budáč Optimalizace přípravy anody pro vysokoteplotní elektrolýzu vody doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Kryštof Dítě Stanovení vlivu podmínek přípravy a složení Ni/YSZ vrstvy na její morfologické a elektrochemické vlastnosti Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Anastasiia Horbenko Elektrochemická syntéza 2-jodylbenzoové kyseliny Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Michal Hozman Příprava a charakterizace UiO-66 Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Andrea Komorousová Příprava a charakterizace rehydratovaných sorbentů z jílových minerálů Ing. Miloslav Lhotka, PhD.
Zdeněk Korous Galvanické platinování titanu doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Lucie Kousková Heterogenní fotokatalytická syntéza chemických látek Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Ondřej Kršek Charakterizace borem dopovaných diamantových elektrod doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Marek Lavorenti Příprava membrán na bázi ZrO2 pro vysokoteplotní palivové články Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Darina Plecitá Technologie výroby hnojiv na bázi dusičnanu amonného doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Hedvika Schwarzová Vývoj kompozitních polymerních membrán s tenkou separační vrstvou na bázi polyimidů Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Miroslav Šmíd Optimalizace předúpravy vzduchu pro membránové palivové články doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Anna Tocháčková Studium rovnoměrnosti proudění plynů ve vodíkovém palivovém článku typu PEM Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Jan Tomek Příprava a charakterizace elektroforeticky nanesených vrstev grafen oxidu Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Xénia Vislocká Fotokatalyzátory na bázi TiO2 využívající sluneční světlo pro čištění vody a vzduchu prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Aktualizováno: 20.2.2020 15:26, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory