Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 48536
idvazba: 54576
šablona: stranka
čas: 25.9.2020 22:34:04
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Programy navazujícího magisterského studia poskytují studentům hlubší teoretické základy technické chemie a metodiku jejich aplikace na praktické příklady. Vychovávají tak odborníky schopné navrhovat, vyvíjet, provozovat a optimalizovat chemické technologie a řídit chemické provozy, výzkumné laboratoře nebo nalézt uplatnění v administrativě. Nejlepší absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu.

Ústav anorganické technologie zajišťuje výuku ve dvou specializacích studijního programu Chemické technologie - Vodíkové a membránové technologie, Základní a speciální anorganické technologie.

Chemické technologie

Chemické technologie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Studijní program připraví absolventy, jejichž znalosti vycházejí ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje, kteří jsou schopni samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních úkolů a kteří mohou pokračovat v doktorském studiu nebo se uplatnit přímo v praxi.

Specializace - Technologie organických látek a chemické speciality

Studenti se seznamují především s organickou technologií, chemickou kinetikou, reaktorovým inženýrstvím, průmyslovou přípravou a aplikací katalyzátorů, s analýzou a syntézou procesů, a s optimalizací malotonážních a velkotonážních technologií. → více

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Cílem specializace je vyškolit specialisty s teoretickými a praktickými dovednostmi z oblasti membránových procesů a vodíkových technologií. → více

Specializace - Základní a speciální anorganické technologie

Specializace je zaměřena na získání teoretických a praktických znalostí procesů používaných v perspektivních anorganických výrobách. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 45 studentů
Kód programu N101
Aktualizováno: 3.3.2020 14:22, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory