Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Věda a výzkum → Výzkumné skupiny
iduzel: 52692
idvazba: 60640
šablona: stranka_submenu
čas: 27.5.2024 19:20:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 52692
idvazba: 60640
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/skupiny'
iduzel: 52692
path: 8548/48364/48365/48382/52691/52692
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkumné skupiny

Technická elektrochemie

Výzkumná činnost pracovní skupiny se orientuje především na aplikace elektrochemie v průmyslové praxi a ochraně životního prostředí. Hlavní řešená témata jsou spojena s otázkami „vodíkové ekonomiky“ a s úpravou kapalných roztoků pomocí elektromembránových procesů. 

Fotokatalytické materiály a procesy

Cílem této skupiny je přispět k objasnění fundamentálních vědeckých otázek a vyřešení technických problémů, které dosud brání širokému praktickému uplatnění fotoaktivních materiálů, např. nanokrystalického oxidu titaničitého, v oblastech samočisticích hygienických povrchů, fotokatalytického čištění vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy, využívání sluneční energie a v dalších oborech. 

Webové stránky skupiny s detailnějšími informacemi jsou k dispozici na: www.josefkrysagroup.com.

Katalytické a membránové procesy

Těžiště výzkumu pracovní skupiny lze nalézt v oblasti katalytických a separačních procesů. Experimentální činnost je zaměřena na přípravu, charakterizaci a testování katalyzátorů a membrán pro separaci plynů nebo na studium kinetiky heterogenních katalyzovaných reakcí. Důležitou součástí je i tvorba programového vybavení pro simulaci některých chemicko-technologických procesů a nových chemických technologií.

Heterogenní nekatalyzované reakce

Činnost této skupiny je zaměřena více na aplikovaný výzkum spojený s řešením konkrétních otázek vyplývajících ze spolupráce s průmyslovými partnery. Základ tvoří studium kinetiky heterogenních nekatalyzovaných reakcí, jako příklad lze uvést rozklady přírodních surovin minerálními kyselinami. 

Aktualizováno: 12.5.2020 12:00, Autor: Kateřina Ďurovičová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory