Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Technická elektrochemie
iduzel: 52732
idvazba: 60688
šablona: stranka_submenu
čas: 14.4.2024 02:53:19
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 52732
idvazba: 60688
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/elektrochemie'
iduzel: 52732
path: 8548/48364/48365/48382/52691/52692/52732
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technická elektrochemie

Činnost pracovní skupiny ve většině témat pokrývá celou oblast od základního výzkumu až po uvedení do praxe. Tematicky je orientována zejména na využití elektrochemie v energetice (využití vodíku jako energetického vektoru, jako paliva pro vodíkovou mobilitu, či jako surovinu pro dekarbonizaci průmyslu), ochraně životního prostředí (úprava a čištění odpadních vod), elektrochemickým membránovým procesům (elektrodialýza) a elektrochemické syntéze látek se zvláštním zaměřením na farmacii. Za tímto účelem je vedle řady moderních experimentálních metod využíváno rovněž také matematické modelování a počítačové simulace s pomocí moderního softwarového vybavení a výkonné výpočetní techniky. Výhody matematického a experimentálního přístupu se účinně kombinují, což významně urychluje proces poznání, popřípadě jeho uvedení do praxe. Pozornost je věnována jak popisu principů elektrochemických dějů, tak návrhu a optimalizaci průmyslových jednotek ve spolupráci s průmyslovými partnery.

OBLASTI VÝZKUMU

Vodíkové technologie

 • Příprava a charakterizace katalyzátorů pro palivové články a elektrolýzu vody
 • Příprava komponent pro palivové články a elektrolyzéry
 • Vývoj alkalické a PEM elektrolýzy vody
 • Studium vlastností iontově vodivých polymerů pro vodíkové technologie
 • Studium základních dějů ve vysokoteplotních reverzibilních palivových článcích
 • Integrace elektrolyzérů a palivových článků do praktických aplikací
 • Studium degradačních dějů na fázových rozhraních v elektrochemických systémech

Úprava a zpracování vody elektrochemickými a elektromembránovými postupy

 • Vývoj a optimalizace procesu elektrodialýzy
 • Pokročilé elektrochemické oxidační procesy (odstranění organických polutantů)
 • Odstraňování nežádoucích iontů pomocí vysokopovrchových elektrod

Elektrosyntéza produktů s vysokou přidanou hodnotou

 • Syntéza hypervalentních sloučenin jódu (selektivní oxidační činidla)
 • Elektroorganická syntéza v přípravě léčiv
 • Vylučování povlaků drahých kovů

Matematické modelování

V rámci výzkumné skupiny slouží především jako výzkumná podpora v rámci výše uvedených tematických oblastí (palivové články, alkalická elektrolýza, elektrodialýza atd.), zejména s ohledem na:

 • Matematickou validaci experimentálních výsledků
 • Studium chování systému na lokální úrovni a v krajních režimech obtížně dosažitelných experimentálně
 • Návrh a optimalizaci elektrochemických jednotek pilotních a průmyslových velikostí

VYBAVENÍ LABORATOŘÍ

 • Emisní spektrofotometr s indukčně vázanou plazmou - ICP-OES Optima 8000
 • Frekvenční analyzátory a potenciostaty Solartron (0,1mHz -1MHz, 2A)
 • Skenovací elektrochemický mikroskop (Sensolytics) (mikroelektrody 1mm – 100 mm)
 • Spektrofotoelektrochemický systém (1 mm, UV Vis)
 • Výkonové potenciostaty Autolab (Metrohm), Zennium (Zahner), (Biologic) (1nA-20A)
 • Multikanálový výkonový potenciostat Autolab (Metrohm), Parstat (PAR & Solartron Analytical) (1pA- 20A)
 • Rotační diskové elektrody (s prstencem) (Pine, Metrohm)
 • UV-Vis spektrofotometr (Agilent Technologies)
 • Hmotnostní spektrometr Prima BT (0-200 amu)
 • Poloprovozní elektrolyzér ElectroCell (400 cm2)
 • Nanášecí techniky - CNC ultrazvuková naprašovačka, sítotisk, tapecasting
 • Testovací stanice PEM palivových článků (1mW-1000W)
 • Testovací stanice elektrolýzy vody (1W-900W)
 • Laserová řezačka Thunder Laser
 • 3D tiskárny, CNC řezací plotr
 • Vysokoteplotní pec do 1800 °C
 • Výkonné standalone výpočetní stanice a softwarové vybavení (COMSOL Mylptiphysics, Matlab, Aspen, jazyk JULIA) pro matematické modelování a počítačové simulace

 Ostatní vybavení: Automatické titrátory, pece, pH metry, LCR můstky, osciloskopy, elektronické zátěže, centrifuga, optické mikroskopy, termostaty, kryostaty, mlýnky, hydraulický lis...

Aktualizováno: 4.11.2021 13:38, Autor: Kateřina Ďurovičová

Vedoucí skupiny

prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Akademičtí pracovníci

doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Ing. Monika Drakselová, Ph.D.
Ing. Michal Carda, Ph.D.
Ing. Michaela Plevová, Ph.D.
Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Doktorandi

Ing. Tereza Bautkinová
Ing. Jan Dismas Buriánek
Ing. Daniel Budáč
Ing. Karel Denk
Ing. Vojtěch Domín
Ing. Martin Ďurovič
Ing. Miroslav Hala
Ing. Kateřina Hradečná
Ing. Dita Hronová
Ing. Martin Jirásko
Ing. Veronika Rečková
Ing. Michal Zejmon

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory