Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Fotokatalytické materiály a procesy
iduzel: 52733
idvazba: 60689
šablona: stranka_submenu
čas: 14.4.2024 03:07:19
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52733
idvazba: 60689
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fotokatalyza'
iduzel: 52733
path: 8548/48364/48365/48382/52691/52692/52733
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fotokatalytické materiály a procesy

Snažíme se přispívat objasnění fundamentálních vědeckých otázek a vyřešení technických problémů, které dosud brání širokému praktickému uplatnění fotoaktivních materiálů, např. nanokrystalického oxidu titaničitého, v oblastech samočisticích hygienických povrchů, fotokatalytického čištění vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy, využívání sluneční energie a v dalších oborech. V rámci Laboratoře fotokatalytických materiálů a technologií v Technoparku Kralupy poskytujeme vysoce kvalifikované služby v rámci výzkumných, vývojových a inovačních prací, realizujeme experimentální práce pro externí zákazníky.

CO STUDUJEME?

 • Přípravu vrstev polovodičových materiálů (např. oxid titaničitý, oxid wolframový, oxid železitý) pomocí různých chemických a fyzikálně-chemických postupů,
 • polovodičové materiály pro fotoelektrochemický rozklad vody slunečním světlem, 
 • fotokatalytické procesy vedoucí ke konverzi sluneční energie na energii chemickou,
 • konstrukce a optimalizace různých typů laboratorních fotoreaktorů pro fotokatalytické čištění a desinfekci kapalné a plynné fáze,
 • vývoj a aplikace standardních metod (ISO. CEN) pro testování katalytických povrchů z hlediska jejich samočisticích schopností a schopností čistit vzduch.

VYBAVENÍ LABORATOŘÍ

 • UV/VIS spektrofotometr - Cecil Instruments (Anglie)
  (spektrofotometrická analýza)
 • HPLC chromatograf s UV-Vis diode-array detektorem - Shimadzu (Japonsko)
  (analýza organických látek (absorbujících v oblasti UV) ve vodě)
 • Plynový Chromatograf s FID detektorem  (CP 3800,Varian)
  (kontinuální chromatografická analýza plynných směsí )
 • Plynový Chromatograf s TCD, FID detektorem (Master,  Dani) (kontinuální chromatografická analýza plynných směsí)
 • IČ spektrofotometr FTIR (is10, Nicolet),
 • Přístroj pro měření kontaktního úhlu (DSA 30, Kruess)
 • Solární simulátor (Oriel)
 • Autokláv (Berghof)
 • Profilometr Dektak XT (Bruker) pro měření tloušťky tenkých filmů
 • Zařízení pro nanášení tenkých filmů pomocí sprejové pyrolýzy
 • Aparatura pro měření fotoelektrochemických vlastností tenkých vrstev
 • Aparatura pro stanovení fotokatalytické účinnosti odbourání polutantů v kapalné i plynné fázi
 • Zařízení na měření vodivosti tenkých filmů

a další běžné vybavení laboratoře zahrnující potenciostaty, zdroje UV záření, laboratorní zdroje elektrického proudu, odstředivky, sušárny, pece, měřiče intenzity UV, topné desky a pH metry

Bližší informace je možné získat na stránkách: http://www.josefkrysagroup.com/

Aktualizováno: 12.5.2021 13:34, Autor: Kateřina Ďurovičová

Webová stránka skupiny

×

Vedoucí skupiny

prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Akademičtí pracovníci

Ing. Michal Baudys, Ph.D.
Ing. Šárka Paušová, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Dr. Michael Neumann Spallart

Doktorandi

Mgr. Martin Brada
Ing. Tomáš Imrich
Ing. Jakub Rusek
Ing. Aleksandra Němečková

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory