Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2011
iduzel: 52773
idvazba: 60747
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 21:02:29
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2011

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Petr Šťastný Matematické modelování katalytického rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorech Doc. B. Bernauer
Ing. Luděk Janík Obnovitelné zdroje energie v transportních systémech prof. K. Bouzek
Ing. Martin Zlámal Fotokatalyzátory na bázi TiO2 prof. J. Krýsa
Ing. Vít Kalousek Nanostrukturní vrstvy oxidu titaničitého pro fotokatalytické odbourávání polutanů životního prostředí Ing.J. Rathouský

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Jan David Vlivy uplatňující se při reakci dolomitu s kyselinou dusičnou Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Jerome Jorre Methane aromatization on the MFI type zeolite catalyst Dr. Ing. V. Fíla
Francesc Maldonado Possibilities of TS-1 membrane application in gas separation Dr. Ing. V. Fíla
Jakub Mališ Vliv nečistot vzduchu na funkci membránového palivového článku Ing. M. Paidar, Ph.D.
Jiří Süč Charakterizace katalyzátoru pro vysokoteplotní membránový palivový článek Ing. M. Paidar, Ph.D.
Jiří Šafránek Separace rhodia z průmyslových chloridových roztoků Ing. I. Sedlářová, Ph.D.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Marek Doležel Studie vlivu stupně dopování membrány kyselinou fosforečnou na provozní charakteristiky palivového článku typu HT PEM prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Jan Franz Separace tuhých částic v procesu sanace ekologických zátěží Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Jana Janczyková Studium možností využití odpadního síranu vápenatého doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Zbyněk Matuška Stanovení hydraulických charakteristik vybraných síťových turbulizátorů toku aplikovatelných v procesu elektrodialýzy prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Martin Mottl Konstrukční prvky a membrány používané v elektromembránových separačních procesech doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Martin Prokop Charakterizace anion selektivních membrán Ing. M. Paidar, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 16:04, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory