Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2020
iduzel: 55714
idvazba: 64808
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 20:35:21
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2020

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Martin Pultar Studium rozpouštění přírodních hořečnatých surovin minerálními kyselinami doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bc. Kryštof Dítě Elektrochemická příprava katalyzátorů pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Bc. Josef Fišer Přepracování odpadního chemosádrovce konverzní reakcí Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Bc. Dita Hronová Příprava a charakterizace neplatinových katalyzátorů pro alkalický palivový článek Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Bc. Aneta Hrubantová Polovodičové materiály na bázi delafossitu pro fotoelektrochemický rozklad vody Ing. Šárka Paušová, Ph.D.
Bc. Ondřej Kršek Membrány se smíšenou matricí na bázi polyimidu 6FDA-DAM-DABA a UiO-66/GO doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Marek Lavorenti Příprava a charakterizace slitinových katalyzátorů na bázi platiny pro PEM palivové články Ing. Martin Prokop, Ph.D.
Bc. Veronika Rečková Příprava keramického elektrolytu pro vysokoteplotní palivové články doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Bc. Jan Šnajdr Dynamický model transportu vody v palivovém článku typu PEM: předběžné experimentální testy při konstantním a periodicky měněném vstupním tlaku při elektrochemické tlakové impedanční spektroskopii Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Bc. Eva Šrámková Elektrokatalytická aktivita elektrod ze skelného uhlíku doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Lea Tamisier Preparation and characterization of membranes based on PIM-1 doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Alina Volkova Nízkoteplotní transformace methanu Ing. M. Milan Bernauer Ph.D.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Vojtěch Domín Kinetika elektrodových reakcí v reverzním vysokoteplotním elektrolyzéru vodní páry Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Filip Dostál Charakterizace katalyzátorů pomocí teplotně programovatelné redukce Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Barbora Gabrielová Elektrochemická syntéza vybraných prekurzorů léčiv doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Kateřina Hradečná Charakterizace anion selektivních membrán se zvýšenou chemickou stabilitou Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Martin Jirásko Anodická oxidace derivátů jodbenzenu v prostředí kyseliny octové doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Jan Kejla Polovodičové fotokatody na bázi CuOx pro fotoelektrochemický rozklad vody prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Jan Křenovský Využití perfluorovaných sulfonovaných membrán v palivových článcích typu PEM Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Petr Lodňánek Stanovení aktivní plochy katalyzátoru pulzní chemisorpcí Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Filip Stankuš Stanovení provozních parametrů technologické jednotky alginátové granulace Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Světlana Trundová Studium fyzikálně-chemických vlastností oxidu titaničitého a možnosti jeho využití Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Aktualizováno: 8.9.2020 13:54, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory