Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2007
iduzel: 52769
idvazba: 60751
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 20:56:06
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2007

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Josef Fulem Použití CFD metod pro simulace katalytických procesů doc. B. Bernauer
Ing. Štěpán Špatenka Matematické modelování mikroreaktorů pro přípravu vodíku pro nízkoteplotní vodíkové palivové články doc. B. Bernauer
Ing. Martin Keppert Behaviour of phosphorous compounds in aluminium electrolysis cells prof. K. Bouzek
Ing. Petra Skleničková Studie sorpce a difuze lehkých uhlovodíků a CO2 v ZSM-5 zeolitech doc. B. Bernauer
Ing. Jakub Jirkovský Vliv velikosti, tvaru a vnitřní struktury částic na elektrochemické chování nanokrystalického RuO2 a Ru-CoO oxidu Ing. P. Krtil
Ing. Ivona Sedlářová Studium kinetiky reakce v soustavě pevná fáze – tekutina doc. J. Vídenský
Ing. Radka Tuláčková Vývoj elektroseparační technologie uranu a štěpných produktů vyhořelého paliva z prostředí fluoridových solí doc. V. Mejta

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bruch Roger Bosch The separation of binary (CO2 and hydrocarbon) mixtures on MFI zeolite membranes Dr. Ing. V. Fíla

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Cicková Martina Selektivní odstraňování meďnatých iontů ze znečištěných vod Ing. M. Paidar, Ph.D.
Hnát Jaromír   prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Kuželová Petra Zpracování odpadní kyseliny sírové po výrobě titanové běloby Ing. I. Sedlářová
Lysáková Kateřina Výroba fosforečnanu amonno-hořečnatého doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Macák Luděk Sledování procesu odstraňování obsahu sirovodíku ve výrobě kapalného oxidu uhličitého Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Magula Tomáš Příprava polyaluminiumchloridu Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Paušová Šárka Příprava porézních vrstev na bázi TiO2 , vztah mezi adsorpcí a fotoaktivitou doc. Dr. Ing. J. Krýsa
Plíhal Karel Využití heterogenních iontoměničových membrán v elektromembránových procesech doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Suchá Iveta Využití sazové vody ze zplyňování mazutu na odsíření spalin T 700 Dr. Ing. V. Fíla
Vítková Kristýna Příprava velmi čisté vody procesem elektrodeionizace doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Vlasák František Odstraňování dusičnanů z pitné vody Ing. M. Paidar, Ph.D.
Záloha Petr Elektrochemické vylučování zinkových povlaků doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Aktualizováno: 20.2.2020 16:06, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory