Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2008
iduzel: 52770
idvazba: 60750
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 22:09:50
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2008

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Chloe Capdaeillayre Selective catalysed reduction of NO by NH3 on Fe-ZSM-5 based catalyst doc. Z. Sobalík
Ing. Pavel Souček Studium elektroseparačního procesu pro přepracovávání vyhořelého jaderného paliva s použitím reaktivní hliníkové elektrody v tavenině LiCl-KCl doc. V. Mejta
Ing. Marie Fryčová Kompozitní membrány na bázi modifikovaných polyimidů a anorganických plniv Ing. M. Kočiřík
Ing. Olga Gonsiorová Syntéza a charakterizace zeolitů ZSM-5 a Beta. Zhodnocení z hlediska technologických postupů Ing. Wichterlová
Mgr. Michal Kolář Degradace organických polutantů pomocí různých fotokatalytických systémů prof. J. Krýsa

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Gallardo Monjo David Příprava a charakterizace membrán Dr. Ing. V. Fíla
Kimutai Tum Patrick Fotokatalytická degradace azo-barviv na vrstvách oxidu titaničitého doc. Dr. Ing. J. Krýsa
Kubata Jan Modelování membránového separačního modulu pomocí CFD Dr. Ing. V. Fíla
Mazúr Petr Příprava elektrod pro palivové články typu PEM Ing. M. Paidar, Ph.D.
Tuček Michal Vlivy uplatňující se při reakci kyseliny dusičné s vápencem doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Veconová Petra Studium vlivu Ca(H2PO4)2 na rozklad apatitu Kola kyselinou trihydrogenfosforečnou doc. Ing. J. Vídenský, CSc.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Baudys Michal Fotokatalytické vlastnosti nátěrů obsahující TiO2 doc. Dr. Ing. J. Krýsa
Drakselová Monika Technologie výroby NPK hnojiv doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Ederová Lucie Technologie výroby uhličitanu draselného doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Hanušová Michaela Fyzikální vlastnosti granulovaných hnojiv doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Kolafa Michal Transportní charakteristiky vybraných iontových kapalin a jejich směsí prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Konvičný Matej Elektrochemicky syntetizované elektrody pro palivové články typu PEM Ing. M. Paidar, Ph.D.
Kopecký Jaromír Katalytické odstraňování oxidů dusíku z plynných směsí doc. Ing. B. Bernauer, CSc.
Malý Josef Studium problematiky odpadních vod z výroby LAV III doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Mindžák Martin Universální simulační programy při navrhování farmaceutických technlogií Dr. Ing. V. Fíla
Ondryášová Lucie Tvarování TiO2 a dalších anorganickcýh oxidů do sférických částic Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Pechmanová Michaela Katalytické odstraňování oxidů dusíku z plynných směsí doc. Ing. B. Bernauer, CSc.
Plíšková Martina Membrána na bázi polymerem nesených iontových kapalin jako alternativní elektrolyt pro PČ prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Pokorný Petr Přehled a zhodncení demineralizačních procesů přípravy čisté a velmi čisté vody doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Polonský Jakub Příprava katalyzátoru pro palivové články typu PEM Ing. M. Paidar, Ph.D.
Šafránek Jiří Selektivní redukce palladia z chloridových roztoků obsahující Pd, Pt a Rh Doc.Ing.D. Schrötterová, CSc.
Vajglová Zuzana Síranová a chloridová technologie výroby titanové běloby Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Váňová Helena Postupy výroby kyseliny trihydrogenfosforečné doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Vazač Karel Selektivní odstraňování iontů těžkých kovů z odpadní vody s komplexním složením Ing. M. Paidar, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 16:05, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory