Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2016
iduzel: 52318
idvazba: 60712
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 20:29:13
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2016

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Michal Baudys Fotokatalyticky aktivní povrchy prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Chanda Debabrata, M.Sc. Study of nonplatinum electrocatalyst for the alkaline water electrolysis prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
MSc. Ramato Ashu Integrated hybrid desalination technologies for water and energy production prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Petr Bubeníček Studium rovnoměrnosti toku kapaliny a elektrického náboje v pilotní elektrodialýzní jednotce v závislosti na provozních podmínkách Ing. R. Kodým, Ph.D.
Clément Jacquot N2O decomposition on Fe-zeolite catalysts Ing. M. Bernauer Ph.D.
Tereza Jadrná Návrh a charakterizace svazku alkalických elektrolyzérů vody s anion selektivním polymerním elektrolytem Ing. J. Hnát, Ph.D.
Libor Obal Fotokatalytická oxidace toluenu a hexanu v plynné fázi na kompositních materiálech na bázi TiO2 prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Pierre Tellier Effect of the impregnation sequence of Mo/Co on MFI based catalysts for methane aromatization Dr. Ing. V. Fíla
Hugo Weisbecker Study of reoxidation of deactivated catalysts from methane aromatization process Dr. Ing. V. Fíla

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Kateřina Bednářová Vliv stárnutí roztoku chloridu barnatého na turbidimetrické stanovení síranů Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Emil Burda Charakterizace vybraných katalyzátorů pomocí fyzisorpce dusíku Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Karel Denk Elektrody pro pokročilé oxidační procesy doc. Ing. M. Paidar, Ph.D.
Tomáš Kotrla Příprava nanostrukturovaných vrstev hematitu anodickou a termální oxidací prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Veronika Liworová Stanovení texturních charakteristik biochar Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Patrik Míka Elektrochemická syntéza vybraných hypervalentních sloučenin jódu pro využití v lékařství Ing. T. Bystroň, Ph.D.
Michaela Plevová Ověření stability anion selektivních membrán s kladně nabitými funkčními skupinami Ing. J. Hnát, Ph.D.
Jakub Rutrle Optimalizace přípravy anody pro PEM elektrolýzu vody Ing. T. Bystroň, Ph.D.
Jan Ullsperger Příprava kompozitních membrán na bázi  polyimidu 6FDA-DAM:DABA a grafen oxidu Dr. Ing. V. Fíla
Patrik Volner Konverzní procesy pro přepracování sádrovců Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Veronika Vyšínová Fotokatalyticky aktivní nátěry obsahující fotokatalyzátory na bázi TiO2 a ZnO prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Klára Zálohová Porovnání tvaru a velikosti částic připravených chemosádrovců Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 15:58, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory