Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2019
iduzel: 52750
idvazba: 60741
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 21:57:14
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2019

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
MSc. Violeta Martin Composite membranes for gas separation doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
MSc. Roberto Castro Muñoz Synthesis and preparation of mixed matrix membranes for gas separation doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Eva Pližingrová Příprava a vlastnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2 a jejich aplikace pro čištění vody prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bc. Daniel Budáč Vlastnosti kyslíkové elektrody ve vysokoteplotním reverzibilním palivovém článku doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Bc. Loik Guenault Catalytic dehydrogenation of izophorone Ing. M. Milan Bernauer Ph.D.
Bc. Michal Hozman Matematické modelování a optimalizace sulfonační jednotky doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Darina Plecitá Studium reakce karbonátových příměsí v tavenině dusičnanu amonného při výrobě hnojiv doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Bc. Hedvika Schwarzová Thin film composite membranes for gas separation doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Miroslav Šmíd Vliv čistoty dusíku používaného pro inertizaci na životnost palivového článku typu PEM Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Bc. Anna Tocháčková Charakterizace toku plynů ve vodíkovém palivovém článku typu PEM Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Bc. Jan Tomek Příprava a charakterizace niklové elektrody modifikované vrstvou grafen oxidu Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Bc. Xénia Vislocká Kompozitné fotokatalyzátory na báze TiO2 a uhlíkatých materiálov pre čistiene vzduchu Ing. Michal Baudys, Ph.D.
Bc. Klára Zálohová Neutralizace kyseliny sírové uhličitanem vápe-natým-vliv železnatých iontů na parametry vznikajícího produktu Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Maksim Gridchin Úprava vod z pyrolýzních oplachů elektrochemickou oxidací na borem dopované diamantové elektrodě Ing. Martin Prokop, Ph.D.
Miroslav Hala Charakterizace uhlíkových materiálů pro výrobu bipolárních desek pro palivové články Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Kirill Iablochkin Příprava a charakterizace membrán na bázi perfluorovaných polymerů doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Tomáš Imrich Fe2O3 based semiconductor photoanodes for light assisted water electrolysis prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Anna Kloužková Vliv zrychlených testů stárnutí na vlastnosti fotokatalyticky aktivních vrstev na bázi TiO2 prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Jan Ludík Tvarování vybraných sloučenin do sferických částic Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Veronika Marková Optimalizace přípravy MEA metodou hot-press Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Miroslav Pejša Matematické modelování rozložení parazitních proudů ve svazku bipolárních elektrochemických cel Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Elizaveta Proskurina Studium vlastností produktu reakce kyseliny sírové s hydroxidem vápenatým Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Jakub Rusek  Nanotrubicové vrstvy TiO2 pro fotoelektrochemické aplikace prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Antonín Šperlich Studium neutralizace kyseliny sírové průmyslově používanými vápennými činidly Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Zoran Zwan Optimalizace průběhu aktivace anion selektivní polymerní membrány pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 15:56, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory