Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 1993
iduzel: 52755
idvazba: 60765
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 22:10:27
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 1993

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
     

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Ambrož Vízězslav Studie oxidace komplexních kyanidů  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Bereš Roman Studie rychlosti rozpouštění titanu v kyselinách Ing. R. Mráz
Bidšovský Jiří Studie reakce sulfanu s oxidem zinečnatým Doc. Ing. V. Glaser, CSc.
Blažková Šárka Termický rozklad kyseliny sírové na oxidických katalyzátorech Doc. Ing. J. Michálek, CSc.
Cabejšková Šárka Vliv příměsí v aktivní vrstvě na vlastnosti anod obsahujících oxidy iridia Ing. R. Mráz
Dobšík Martin Přepracování Mn-suroviny typu MIDAX a přepracování Leclancheových baterií Doc. Ing. M. Mrnka, CSc.
Dropa Tomáš Studium extrakce vanadu vysokomolekulárními aminy Ing. D. Schrötterová, CSc.
Folbergr Ladislav Separace iontů těžkých kovů z odpadních vod sorpcí na sirníku železnatém Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Hamplová Eva Studium rozkladu magnezitu kyselinou dusičnou Doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Hečková Martina Studium elektrochemické redukce dusičnanů  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Hradiský Martin Kinetika redukce kyseliny dusičné kyselinou mravenčí Ing. B. Bernauer, CSc.
Chára Vladimír Elektrochemické leštění hliníku a jeho slitin Doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Kalčík Dalibor Studie rozpustnosti železanů  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Kokšalová Petra Zpracování katalyzátorů z výroby kyseliny sírové Doc. Ing. M. Mrnka, CSc.
Kolibáčová Leona Studie elektrochemického čištění odpadních vod z galvanizoven Ing. V. Cezner, CSc.
Kyselová Daniela Studie elektrochemické likvidace iontoměničů Ing. V. Cezner, CSc.
Mikšíková Gabriela Studie zachycování oxidu siřičitého ve vodné suspenzi Doc. Ing. V. Glaser, CSc.
Myslivečková Mirka Teplotně programovaná redukce oxidických katalyzátorů pro oxidaci amoniaku Ing. B. Bernauer, CSc.
Ocelák Radovan Vanadové katalyzátory pro oxidaci siřičitého plynu s velmi nízkým obsahem SO2 Doc. Ing. J. Michálek, CSc.
Šejnoha Jiří Studie příprav poplatinovaných titanových elektrod Ing. R. Mráz
Ševčíková Jitka Studium rozpouštění fosfátových surovin minerálními kyselinami Doc. Ing. J. Vídenský, CSc.

 

Aktualizováno: 20.2.2020 16:14, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory