Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2018
iduzel: 52316
idvazba: 59983
šablona: stranka_submenu
čas: 26.9.2023 03:47:39
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 52316
idvazba: 59983
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/absolventi/2018'
iduzel: 52316
path: 8548/48364/48365/48382/48549/52315/52316
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 2018

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Monika Drakselová Matematické modelování palivových článků typu PEM prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Ing. Michaela Dvořáková Příprava a charakterizace polovodičových vrstev WO3 a Fe2O3 prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Ing. Jakub Mališ Perfluorované sulfonované membrány jako pevný elektrolyt v PEM elektrolýze vody v širokém rozsahu teplot a tlaků prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Ing. Martin Prokop Experimentální analýza degradačních procesů ve vysokoteplotním palivovém článku typu PEM prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bc. Kateřina Bednářová Studium možnosti využití konverzní reakce k přepracování heptahydrátu síranu železnatého Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Bc. Karel Denk Kapacitní deionizace pro odsolování pitných vod Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Bc. Raphaëlle Jouan Přímý rozklad metanu Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Bc. Tomáš Kotrla Polovodičové fotoanody na bázi Fe2O3 pro fotoelektrochemický rozklad vody prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Bc. Veronika Liworová Vliv teploty pyrolýzy na adsorpční chování biochar Ing. Miloslav Lhotka, PhD.
Bc. Théo Piallat Membrány pro reverzní elektrodialýzu se zvýšenou selektivitou Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Bc. Michaela Plevová Příprava anion selektivní membrány modifikované katalytickou vrstvou pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Bc. Jakub Rutrle Optimalizace a matematický popis laboratorního svazkového alkalického elektrolyzéru vody Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Bc. Jan Ullsperger Příprava a charakterizace kompozitních membrán polymer-grafen oxid Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Bc. Patrik Volner Studium chemického přepracování průmyslových sádrovců Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Bc. Veronika Vyšínová Fotokatalyticky aktivní povlaky na bázi TiO2 prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Daria Doronina Kompozitní membrány pro separaci plynu na bázi polyimidu a grafen oxidu Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Josef Fišer Problematika odpadů z výroby titanové běloby síranovou technologií Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Tomáš Holeček Oxidace organických nečistot pomocí borem dopovaných diamantových elektrod doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Dita Hronová Ověření možnosti intenzifikace přípravy neplatinového katalyzátoru pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Aneta Hrubantová Kompozitní materiály na bázi TiO2 pro fotokatalytické čištění vzduchu prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
František Novák Průmyslová hnojiva s obsahem hořčíku doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Nikol Polášková Síra v průmyslových hnojivech doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Veronika Rečková Ověření stability vybraných iontově selektivních membrán v silně oxidačním prostředí Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Jan Šnajdr Příprava a charakterizace palivových článků s pevnými oxidy doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Eva Šrámková Adsorpce kyseliny fosforité na platinové elektrodě Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 14:54, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory