Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2010
iduzel: 52772
idvazba: 60748
šablona: stranka_submenu
čas: 4.6.2023 10:17:37
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52772
idvazba: 60748
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/absolventi/2010'
iduzel: 52772
path: 8548/48364/48365/48382/48549/52315/52772
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 2010

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. Zuzana Mácová Studie elektrochemické syntézy železanů prof. K. Bouzek

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
García Lidia Alonso Fotokatalytické odbourávání polutantů na TiO2 v kapalné a plynné fázi prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Baudys Michal Studium vlastností práškových TiO2 fotokatalyzátorů a jejich aplikace v nátěrech prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Drakselová Monika  Studium reakce apatitu Kovdor s kyselinou dusičnou doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Kolafa Michal Katalyzátory pro redukci dusičnanů selektivní hydrogenací v reaktorech se strukturovanou výplní prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Moulis František Matematický model trubkového mikroreaktoru pro vysokoteplotní oxidaci methanu prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Ondryášová Lucie  Příprava a charakterizace membrán typu ETS-4 na porézním nosiči Dr. Ing. V. Fíla
Plíšková Martina Nová technologie výroby bionafty s využitím regenerovatelného katalyzátoru hydrotalcitového typu prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Pokorný Petr  Povrchová úprava kovů fosfátováním doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Polonský Jakub  Studie přípravy katalyzátoru chemickou depozicí platiny Ing. M. Paidar, Ph.D.
Vajglová Zuzana  Dehalogenace polybromovaných difenyl éterů Ing. Vladimír Jiřičný, CSc.
Váňová Helena  Studium konverzních reakcí mezi pevnou a kapalnou fází doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Vazač Karel  Studie separace mědi z modelové důlní vody Ing. M. Paidar, Ph.D.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Bidlo Jiří  Využití vápenců v chemických technologiích Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Bumbálek Václav  Vliv složení elektrolytu na stabilitu železanu prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Číková Veronika Vliv vápenatých iontů na elektrochemickou redukci dusičnanů Ing. M. Paidar, Ph.D.
Hulín Josef Odstraňování oxidu uhličitého z plynných směsí Dr. Ing. V. Fíla
Karas Filip  Stabilita iontově selektivních membrán v alkalickém prostředí Ing. M. Paidar, Ph.D.
Krebs Karel Odstraňování těžkých kovů z odpadních vod Ing. M. Paidar, Ph.D.
Němeček Jakub Katalytické odstraňování oxidů dusíku z plyných směsí doc. Ing. B. Bernauer, CSc.
Robejšková Tereza  Odsiřovací procesy Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Ulbricht Petr Zpracování fosfátů na vícesložková hnojiva doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Vipler Dominik Demineralizace vody a průmyslových roztoků membránovými separačními procesy doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Vít Jan  Elektrochemicky syntetizované elektrody pro palivové články typu PEM Ing. M. Paidar, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 16:04, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory