Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 2009
iduzel: 52771
idvazba: 60749
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 21:09:43
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Absolventi 2009

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
Ing. David Tvrzník Odsolování velmi zředěných roztoků elektrodeionizací doc. V. Mejta
Mgr. Petr Holzhauser Alternativní anody pro palivové články typu PEM na bázi vodivých polymerů prof. K. Bouzek
Ing. Tomáš Bystroň Studie anodické methoxylace 4 methylanisolu prof. K. Bouzek

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Biesot Barreras Simón Vliv iontové výměny na vlastnosti titanosilikátů Dr. Ing. V. Fíla
Hnát Jaromír Studie vlastností anion selektivních membrán pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. M. Paidar, Ph.D.
Klein Petr Dynamický matematický model procesů probíhajících u povrchu katodicky chráněných kovových konstrukcí uložených v půdě prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Kuželová Petra Studium průběhu reakce vápence s kyselinou sírovou doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Pánek Petr Aplikace fotokatalýzy na TiO2 pro degradaci organických látek ve vodách prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Paušová Šárka Studium fotokatalytických vlastností systémů obsahujících částice Q-TiO2 prof. Dr. Ing. J. Krýsa
Plíhal Karel Alkalická nekyanidová zinková lázeň s vysokou hloubkovou účinností doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Torrente Blesa Laura Příprava membrán typu ETS-4 na kovovém nosiči Dr. Ing. V. Fíla
Vítková Kristýna Experimentální charakterizace rozdělovačů a turbulizátorů pro elektrodialýzu doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Vlasák František Matematický model hydrodynamiky proudění v pravoúhlém kanálu s výplní prof. Dr. Ing. K. Bouzek
Záloha Petr Vizualizace dvoufázového toku v elektrochemickém mikroreaktoru doc. Ing. V. Mejta, CSc.

Bakalářské práce

Autor Název práce Školitel
Baroková Renata Zdroje znečištění životního prostředí dusičnanovými ionty Ing. M. Paidar, Ph.D.
David Jan Charakteristika pevných chemosorbentů pro zachycování sulfanu Ing. I. Sedlářová, Ph.D.
Dostálová Jana Anorganické sloučeniny fosforu ve farmakochemii doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Mališ Jakub Vliv provozních parametrů na charakteristiky palivového článku typu PEM Ing. M. Paidar, Ph.D.
Němeček Michal Elektrochemické vylučování zinkových a zinkových slitinových povlaků doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Neumitková Zuzana Texturní charakteristiky vybraných léčiv Ing. M. Lhotka, Ph.D.
Süč Jiří Příprava a charakterizace elektrod pro palivové články typu PEM Ing. M. Paidar, Ph.D.
Aktualizováno: 20.2.2020 16:05, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory