Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Lidé → Absolventi → 1991
iduzel: 52753
idvazba: 60767
šablona: stranka_submenu
čas: 4.6.2023 10:10:54
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52753
idvazba: 60767
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/absolventi/1991'
iduzel: 52753
path: 8548/48364/48365/48382/48549/52315/52753
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 1991

Disertační práce

Autor Název práce Školitel
     

Diplomové práce

Autor Název práce Školitel
Bielik Josef Elektrochemické leštění a obrábění titanu a jeho slitin Doc. Ing. V. Mejta, CSc.
Bouzek Karel Studie přípravy železanu pro čištění pitné vody v havarijních situacích  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Brandys Martin Studium rozkladu minerálů doprovázejících fosfátové suroviny Doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Bumbová Petra Přepracování otrávených vanadových katalyzátorů Doc. Ing. M. Mrnka, CSc.
Doubek Martin Racionalizace výroby pevného NaOH Doc. Ing. J. Michálek, CSc.
Fíla Vlastimil Matematický model katalytické oxidace amoniaku Ing. P. Vondrák, CSc.
Havlíček Tomáš Příprava a testování oxidických katalyzátorů na kovovém nosiči Ing. P. Vondrák, CSc.
Havlík Václav Příprava čistého AlOOH z výluhů rud severní křídy Doc. Ing. M. Mrnka, CSc.
Hrdinová Eva Studie vztahu mezi odrazností a drsností elektrochemicky leštěného povrchu kovů  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Chromá Ilona Studie přestupu hmoty v elektrolyzérech s turbulizátory  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Kocábová Renata Studie vlastností oxidických katalyzátorů metodou teplotně programované redukce Ing. B. Bernauer, CSc.
Kovalíková Iva Studium čištění síranových roztoků od kobaltu zinkem Doc. Ing. V. Glaser, CSc.
Kusová Jana Studie elektrochemické přípravy iontů Ag2+ a jejich využití při oxidaci organických látek Ing. V. Cezner, CSc.
Kuželka Petr Studie elektrochemických vlastností aktivovaných anod Ing. R. Mráz
Loubal Tomáš Studium makrokinetiky reakce oxidu hořečnatého s roztokem síranu amonného Doc. Ing. V. Glaser, CSc.
Mečířová Petra Racionalizace výroby plynného SO3 Doc. Ing. J. Michálek, CSc.
Městka Petr Získávání čistých solí uranu a  zirkonia z rud severočeské křídy Ing. D. Schrötterová, CSc.
Nováková Štěpánka Studium přepětí při elektrochemickém obrábění kovů  Prof. Ing. I. Roušar, DrSc.
Ryčl Jaroslav Studium rozkladu magnezitu (Medvedza) kyselinou dusičnou Doc. Ing. J. Vídenský, CSc.
Sladkovský Radim Elektrochemické čištění odpadních vod z galvanizoven Ing. V. Cezner, CSc.
Stockertová Vladimíra Studie odstraňování oxidu siřičitého z technických plynů Doc. Ing. V. Glaser, CSc.
Strolená Jana Studie vlastností přepólovatelných elektrod pro elektroflotaci Ing. R. Mráz
Zapletal Patrik Využití teplotně programované desorpce při studiu kinetiky konverze CO vodní parou Ing. B. Bernauer, CSc.

 

Aktualizováno: 20.2.2020 16:15, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory