Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Studium → Témata závěrečných prací → Bakalářské práce
iduzel: 52697
idvazba: 60649
šablona: stranka_submenu
čas: 16.8.2022 20:57:24
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Bakalářské práce

Bližší informace ke konkrétnímu tématu získáte u vedoucího práce. Nebojte se zeptat.

Aktuálně nabízená témata pro rok 2021/2022:

Vysvětlivky:
T - Chemie a chemické technologie; V - Vodíkové a membránové technologie; M- Chemie a technologie materiálů; S - Syntéza a výroba léčiv

Název práce: Vedoucí, konzultant: Určeno pro obor:
Vývoj a charakterizace neplatinového katalyzátoru pro alkalickou elektrolýzu vody Ing. Hnát, Ing. Ďurovič

T, V
Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán Ing. Hnát, Ing. Plevová  T, V

Optimalizace a charakterizace jednotky pro alkalickou elektrolýzu vody

Ing. Hnát, Ing. Denk  T, V
Syntéza a charakterizace bifunkčního katalyzátoru pro reverzibilní palivový článek Ing. Hnát, Ing. Hronová  T, V
Příprava a testování plynově difuzní elektrody pro alkalický palivový článek Ing. Hnát, Ing. Zejmon  T, V
Výkon a degradace PEM palivových článků využívajících slitinové katalyzátory na bázi Pt Ing. Prokop, Ing. Plevová  T, V
Permeabilita plynově-difuzních vrstev pro palivové články  Ing. Prokop, Ing. Rečková  T, V
Stabilita perfluorovaných sulfonovaných polymerních membrán pro elektrolýzu vody při zvýšené teplotě a tlaku Ing. Prokop, Ing. Bautkinová  T, V
Elektrická vodivost polymerních kompozitů pro filamenty určené k 3D tisku Ing. Prokop, Ing. Hronová T, M
Syntéza sorbentů pro odstranění toxických látek z vod Ing. Lhotka T, M
Příprava a charakterizace membrán na bázi zeolitů Ing. Lhotka T, V
Adsorpce oxidu uhličitého na zeolitech v závislosti na teplotě Ing. Lhotka T, V
Stanovení texturních vlastností průmyslových katalyzátorů Ing. Lhotka T
Stanovení texturních charakteristik biochar Ing. Lhotka T, M
Průmyslová alginátová granulace vybraných sloučenin Ing. Lhotka T
Stanovení aktivní plochy průmyslových katalyzátorů pulzní chemisorpcí Ing. Lhotka T
Adsorpce vodíku na vybrané materiály Ing. Lhotka T, V
Elektrochemická syntéza vysoce selektivních oxidačních činidel na bázi hypervalentního jodu pro organickou syntézu doc. Bystroň T, S
Využití elektrochemické syntézy při výrobě aktivních farmaceutických látek doc. Bystroň T, S
Elektrochemická syntéza diaryljodoniových solí jako vysoce selektivních činidel pro organickou syntézu doc. Bystroň T, S
Vliv modifikace povrchu uhlíkových elektrod na jejich elektrokatalytické vlastnosti doc. Bystroň T, F
Elektrochemická syntéza železanu doc. Bystroň T
Využití membránové separace při odstraňování síranů z roztoku chloridu draselného doc. Zlámal T, V
Možnosti vizualizace heterogenních reakcí pomocí Hele-Shawovy cely doc. Zlámal T
Přepracování heptahydrátu síranu železnatého z výroby titanové běloby Ing. Sedlářová, Ing. Bednářová T
Studium neutralizace kyseliny sírové z výroby titanové běloby Ing. Sedlářová T
Sledování změny velikosti částic při jejich rozpouštění Ing. Sedlářová, Ing. Bednářová T
Zpracování fosfátů na průmyslová hnojiva pomocí kyseliny sírové doc. Vídenský T
Hnojiva s pozvolně rozpustnými sloučeninami fosforu doc. Vídenský T
Vlivy uplatňující se při výrobě dusičnanu vápenatého jako průmyslového hnojiva doc. Vídenský T
Odstraňování perzistentních organických látek z odpadních vod farmaceutického průmyslu Ing. Paušová T, S
Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie prof. Krýsa, Dr. Neumann-Spallart T, V, M
Světlem aktivované materiály pro solární produkci vodíku prof. Krýsa, Ing. Paušová T, V, M
Posouzení vlivu venkovní expozice na fotokatalytické vlastnosti samočistících povrchů Ing. Baudys T, M
Nanostrukturované materiály pro čištění vzduchu

prof. Krýsa, Ing. Baudys

T
Příprava a charakterizace antimikrobiálních povrchů prof. Krýsa, Ing. Baudys T, M
Elektrochemická oxidace organických nečistot v procesních vodách doc. Paidar, Ing. Denk T
Galvanické pokovování titanu doc. Paidar T, M
Příprava a charakterizace komponent vysokoteplotních palivových článků (SOFC) doc. Paidar, Ing. Carda T, V
Matematické modelování palivových článků/elektrolýzeru za vysokých teplot v keramické cele Ing. Kodým

T, V

Matematické modelování vodíkových palivových článků Ing. Kodým T, V
Matematické modelování membránové elektrolýzy vody Ing. Kodým T, V
Elektrodialýza za zvýšených teplot Ing. Kodým T, V
Příprava a charakterizace membrán pro čištění bioplynu doc. Fíla, Ing. Bernauer T, V, M
Příprava a charakterizace materiálů na bázi MOF a ZIF doc. Fíla, Ing. Lhotka T, V, M
Příprava mikroporézních materiálů karbonizací polymerních prekurzorů doc. Fíla T, V, M
Separace plynných směsí pomocí membrán se smíšenou matricí doc. Fíla T, V, M
Využití membránových separací v ochraně životního prostředí doc. Fíla T
Matematické modelování v chemických technologiích doc. Fíla, Ing. Bernauer T
Přímá dekompozice metanu Ing. Bernauer T
Nízkoteplotní transformace metanu Ing. Bernauer T
Odstraňování mikropolutatntů z odpadních vod pomocí metody BAC doc. Fíla, Ing. Bernauer T
Příprava kompozitu MEA pro palivové články typu PEM Ing. Mališ T, V
Charakterizace katalyzátorů pro palivové články a elektrolyzéry typu PEM Ing. Mališ T, V
Vliv provozních podmínek na výkon svazku palivových článků typu PEM Ing. Mališ T, V
Využití 3D tisku při konstrukci palivového článku
Ing. Mališ T, V

Aktualizováno: 20.5.2021 13:49, Autor: Kateřina Bednářová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory