Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Studium → Témata závěrečných prací → Bakalářské práce
iduzel: 52697
idvazba: 60649
šablona: stranka_submenu
čas: 9.2.2023 03:24:39
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52697
idvazba: 60649
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 52697
path: 8548/48364/48365/48382/48477/52696/52697
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce

Bližší informace ke konkrétnímu tématu získáte u vedoucího práce. Nebojte se zeptat.

Aktuálně nabízená témata pro rok 2023/2024:

Vysvětlivky:
T - Chemie a chemické technologie; V - Vodíkové a membránové technologie; M- Chemie a technologie materiálů; S - Syntéza a výroba léčiv

Název práce: Vedoucí: Konzultant: Určeno pro obor:

Palivové články

Permeabilita plynově-difuzních vrstev pro palivové články Ing. Martin Prokop, Ph.D.   T, V
Výkon a degradace PEM palivových článků využívajících slitinové katalyzátory na bázi Pt Ing. Martin Prokop, Ph.D. Ing. Jan Buriánek T, V
Výkon a stabilita tištěných katalytických vrstev v PEM palivovém článku Ing. Martin Prokop, Ph.D. Ing. Miroslav Hala T, V
Příprava a testování plynově difuzní elektrody pro alkalický palivový článek doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. Ing. Michal Zejmon T, V
Syntéza a charakterizace bifunkčního katalyzátoru pro reverzibilní palivový článek doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. Ing. Dita Hronová T, V
Alternativní elektrolyt do středněteplotního palivového článku doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. Ing. Martin Prokop, Ph.D. T, V
Příprava a charakterizace komponent reverzibilních vysokoteplotních  palivových článků (SOFC) doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. Ing. Michal Carda, Ph.D. T, V

Elektrolýza vody

Stabilita perfluorovaných sulfonovaných polymerních membrán pro elektrolýzu vody při zvýšené teplotě a tlaku Ing. Martin Prokop, Ph.D. Ing. Tereza Bautkinová T, V
Optimalizace konstrukce anody pro PEM elektrolýzu vody Ing. Martin Prokop, Ph.D. Ing. Tereza Bautkinová T, V
Vývoj a charakterizace neplatinového katalyzátoru pro alkalickou elektrolýzu vody doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. Ing. Martin Ďurovič T, V
Optimalizace a charakterizace jednotky pro alkalickou elektrolýzu vody doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. Ing. Karel Denk T, V
Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. Ing. Michaela Plevová T, V
Příprava anody s nízkým obsahem platinových kovů pro kyselou elektrolýzu vody doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. Ing. Tereza Bautkinová T, V

Elektrochemická syntéza chemických specialit

Elektrochemická výroba a využití Λ3- a Λ5-jodanů doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. Ing. Martin Jirásko T, S
Elektrochemická syntéza diaryljodoniových solí jako vysoce selektivních činidel pro organickou syntézu doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.   T, S
Využití elektrochemické syntézy při výrobě aktivních farmaceutických látek doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.   T, S

Elektrodialýza

Elektrodialýza za zvýšených teplot Ing. Roman Kodým, Ph.D.   T, V

Elektrokatalytická aktivita

Elektrokatalytická aktivita uhlíkových elektrod doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.   T, V

Zpracování procesních vod

Elektrochemická oxidace organických nečistot v procesních vodách doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. Ing. Karel Denk T

Galvanika

Galvanické pokovování titanu doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.   T, V

Modelování - elektro

Matematické modelování palivových článků/elektrolýzeru za vysokých teplot v keramické cele  Ing. Roman Kodým, Ph.D.   T, V
Matematické modelování vodíkových palivových článků  Ing. Roman Kodým, Ph.D.   T, V
Matematické modelování membránové elektrolýzy vody Ing. Roman Kodým, Ph.D.   T, V

Fotokatalýza

Příprava fotoaktivních materiálů pro fotokatalytickou redukci CO2 Ing. Šárka Paušová, Ph.D.   T, M
Příprava a vlastnosti fotokatalytických betonových materiálů Ing. Michal Baudys, Ph.D. Ing. Zuzana Rácová, Ph.D  T, M
Posouzení  vlivu venkovní expozice na fotokatalytické vlastnosti samočistících povrchů Ing. Michal Baudys, Ph.D.   T, V

Aplikace fotokatalýzy

Odstraňování perzistentních organických látek z odpadních vod farmaceutického průmyslu Ing. Šárka Paušová, Ph.D. Ing. Jakub Rusek T, S
Nanostrukturované materiály pro čištění vzduchu  Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Michal Baudys, Ph.D. T
Příprava a charakterizace antimikrobiálních povrchů Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Michal Baudys, Ph.D. T, M

Fotoelektrochemické systémy

Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Dr. Neumann-Spallart T, V, M
Světlem aktivované materiály pro solární produkci vodíku Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Šárka Paušová, Ph.D. T, V, M

Membrány a membránové aplikace

Příprava a charakterizace  membrán na bázi zeolitů doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T, V
Zachytávání oxidu uhličitého na zeolitech v závislosti na teplotě doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T, V
Příprava mikroporézních materiálů karbonizací polymerních prekurzorů doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla   T, V, M
Separace plynných směsí pomocí membrán se smíšenou matricí  doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla   T, V
Využití membránových separací v ochraně životního prostředí doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla   T, V

Katalyzátory a katalytické procesy

Stanovení základních texturních vlastností průmyslových  katalyzátorů doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T
Stanovení aktivní plochy průmyslových katalyzátorů pulzní chemisorpcí doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T
Katalytická konverze CO2 na vyšší uhlovodíky Ing. Milan Bernauer, Ph.D.   T, V
Přímá dekompozice methanu Ing. Milan Bernauer, Ph.D.    T, V

Adsorbce, sorbce

Příprava sorbentů pro odstranění toxických látek z vod doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T, M
Zachytávání oxidu uhličitého na biocharech v závislosti na teplotě doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T
Adsorpce vodíku na vybrané materiály doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T, V
Odstraňování mikropolutatntů z odpadních vod pomocí metody BAC Ing. Milan Bernauer, Ph.D.   T, V

Průmyslová granulace

Průmyslová  granulace vybraných sloučenin  doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.   T

Modelování chemických technologií

Matematické modelování v chemických technologiích doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla Ing. Milan Bernauer, Ph.D. T, V

Pro anorganické technologie

Oxidační neutralizace kyseliny sírové s obsahem železnatých iontů doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. T
Hydrotermální syntéza a charakterizace 1D nanostruktur oxidu titaničitého doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.   T
Syntéza polywolframanů pro těžké kapaliny doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.   T
Vliv přítomnosti anorganických iontů na teplotu dehydratace sádrovce Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. Doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. T
Sledování změny velikosti částic přírodních surovin při jejich rozpouštění Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.   T
Přepracování heptahydrátu síranu železnatého z výroby titanové běloby Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.   T

Membránové separace

Využití membránové separace při odstraňování síranů z roztoku chloridu draselného doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. Ing. Zoran Zwaan T, V
Studium in-line koagulace pro membránovou ultrafiltraci doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. Ing. Zoran Zwaan T, V

Aktualizováno: 5.1.2023 12:32, Autor: Michal Carda


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory