Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

Nacházíte se: Ústav anorganické technologie  → Studium → Studijní plány
iduzel: 45140
idvazba: 60357
šablona: stranka
čas: 16.8.2022 21:53:50
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Chemie a chemické technologie

Specializace: Vodíkové a membránové technologie

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B107007 Historie chemie a materiálů 3/0/0 Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B111004 Uživatelské programy 0/3/0 KZ 3
B413005 Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B101006 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
B218004 Alternativní zdroje energie 2/0/0 Zk 3
B444004 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B105003 Úvod do chemických technologií 2/0/0 Zk 3
B110002 Organická chemie B 3/2/0 Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403001 Fyzikální chemie A 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B105004 Výroba a skladování vodíku 2/0/0 Zk 3
B107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
B111003 Procesy v ochraně životního prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
B112002 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B403002 Fyzikální chemie B 3/2/0 Z+Zk 6
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B105005 Základy membránových a vodíkových procesů 2/0/0 Zk 3
B409002 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B105002 Elektrochemické procesy 2/0/0 Zk 3
B112001 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
B217009 Technologie výroby bioplynu a biomethanu 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B445003 Webové aplikace v chemii 1/3/0 KZ 4
B837006 Rozvoj sociálních kompetencí 2/1/0 Z 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4

Letní semestr

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 3
B105001 Aplikované chemické procesy 2/1/0 Z+Zk 4
B111002 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
B112005 Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky 2/1/0 Z+Zk 4
B218001 Zdroje a přeměny energie 2/2/0 Z+Zk 5

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 10.1.2019 10:07, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory