Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

iduzel: 52797
idvazba: 60812
šablona: api_html
čas: 16.8.2022 22:01:27
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Chemie a chemické technologie

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 2

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P105009 Navrhování chemických a separačních procesů 2/1/0 Zk
P105010 Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii 3/0/0 Zk
P111005 Reaktorové inženýrství 3/0/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Minimální počet předmětů z modulu B: 1

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P105001 Elektrochemické inženýrství 3/0/0 Zk
P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 3/0/0 Zk
P105003 Měřící techniky v elektrochemii 3/0/0 Zk
P105007 Teoretické základy elektrochemických technik 3/0/0 Zk
P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 3/0/0 Zk
P105011 Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze 3/0/0 Zk
P105012 Anorganická technologie pro doktorandy 3/0/0 Zk
P111002 Texturní vlastnosti porézních látek 3/0/0 Zk
P111003 Mikrostruktura tuhých látek a transportní jevy 3/0/0 Zk
P111004 Jednotkové operace výroby pevných lékových forem 3/0/0 Zk
P111006 Organická technologie pro doktorandy 3/0/0 Zk
P215001 Petrochemie 3/0/0 Zk
P413003 Numerické metody pro inženýry 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory