Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

uat.vscht.cz

iduzel: 52797
idvazba: 60812
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 16:31:48
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52797
idvazba: 60812
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uat.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-plan/ADD101'
iduzel: 52797
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/52797
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemistry and Chemical Technologies (double degree)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 2

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
AP105009 Design of Chemical and Separation Processes 2/1/0 Zk
AP105010 Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology 3/0/0 Zk
AP111005 Reactor Engineering 3/0/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Minimální počet předmětů z modulu B: 1

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
AP105001 Electrochemical Engineering 3/0/0 Zk
AP105002 Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials 3/0/0 Zk
AP105003 Electrochemical Experimental Techniques 3/0/0 Zk
AP105007 Principles of Electrochemical Methods 3/0/0 Zk
AP105008 Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts 3/0/0 Zk
AP105011 Experimental Techniques in Electrochemistry, Photoelectrochemistry and Photocatalysis 3/0/0 Zk
AP105012 Inorganic Technology for PhD Students 3/0/0 Zk
AP111002 Texture Properties of Porous Media (Solids) 3/0/0 Zk
AP111003 Disordered materials: Microstructure and transport properties 3/0/0 Zk
AP111004 Unit Operations of Solid Dosage Form Manufacturing 3/0/0 Zk
AP111006 Organic Technology for PhD students 3/0/0 Zk
AP215001 Petrochemistry 3/0/0 Zk
AP413003 Numerical Methods for Engineering 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit verzi pro monitory