Staff

Fullname: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Position: Financial administrator

Room: A 24

Phone: 220 444 020

e-mail: Jan.Vidensky@vscht.cz

Workgroup: Heterogenic non-catalysed reactions

Education

N105020Inorganic Technology
N105004Introduction to Chemical Technologies
N105006Fundamentals of Inorganic Technologies
N105017Technology and Application of Industrial Fertilizers
N963014Bachelor Thesis
N963008Diploma Thesis
N105022Laboratory Project I
N105023Laboratory Project II

Professional curriculum vitae

1969-1974Master study - ICT Prague, Department of Inorganic Technology
1979PhD study - ICT Prague, Department of Inorganic Technology, Dissertation "Kinetics study of sedimentary phosphates decomposition by nitric acid"
1979-1989Assistant professor - ICT Prague, Department of Inorganic Technology
1989Habilitation in the field Inorganic Technology, ICT Prague
1990-2019Associate professor - UCT Prague, Department of Inorganic Technology

Specialization

Heterogeneous non-catalysed reactions, inorganic technology, industrial fertilizers

Membership in scientific societies

Czech Chemical Society
Czech Society of Chemical Engineering

Internships

1981LTI Leningrad, Russia (3 months)
1984Technological Institute Talin, Estonia (1 month)

Theses topics

Hnojiva s pozvolně rozpustnými sloučeninami fosforu

Fosfor patří mezi základní biogenní prvky. Cena výchozích fosforečných surovin v poslední době významně roste. Používání pozvolně rozpustných sloučenin fosforu značně snižuje jeho ztráty způsobené retrogradací. Práce bude zaměřena na získání přehledu hnojiv tohoto typu a jejich výroby. Může obsahovat i experimentální část.

Thesis supervisor: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Vlivy uplatňující se při výrobě dusičnanu vápenatého jako průmyslového hnojiva

Dusičnan vápenatý patří k jedněm z mála hnojiv, které vykazují fyziologicky alkalickou reakci. Ta je velmi vhodná pro naše kyselé půdy. Jeho nevýhodou, ale v suchých obdobích i výhodou, je jeho značná hygroskopičnost. Práce bude zaměřena na získání přehledu způsobů výroby tohoto hnojiva a používaných aditiv na zlepšení jeho vlastností. V experimentální části bude pozornost zaměřena na rozklad vápence kyselinou dusičnou.

Thesis supervisor: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Zpracování fosfátů na průmyslová hnojiva pomocí kyseliny sírové

Fosfátové suroviny jsou výchozí látky pro výrobu sloučenin obsahujících fosfor, největší objem představují fosforečná hnojiva. První chemickou operací je jejich převedení z vodonerozpustné formy na sloučeniny rozpustné pomocí minerálních kyselin. Cílem této bakalářské práce je shromáždit na základě literární rešerše informace o dané problematice a experimentálně sledovat průběh rozkladu fosfátu kyselinou sírovou.

Thesis supervisor: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Study of conversion reactions between liquid and solid phases

Conversion reactions in the liquid-solid phases belong to heterogeneous non-catalyzed reactions that are widely used in industrial practice. This work will be focused on the study of the possibility to use these reactions to the treatment of industrial by-products with sulphate ions content.

Thesis supervisor: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Thesis consultant: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.