Dissertation Theses

2018

AuthorTitleSupervisor
Monika DrakselováMathematical modelling of PEM type fuel cellsProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Michaela DvořákováPreparation and characterization of WO3 and Fe2O3 semiconductive layersProf. Dr. Ing. Josef Krýsa
Jakub MališPerfluorované sulfonované membrány jako pevný elektrolyt v PEM elektrolýze vody v širokém rozsahu teplot a tlakůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Martin ProkopExperimental analysis of degradation processes in high temperature PEM fuel cellProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2017

AuthorTitleSupervisor
František MoulisApplication of UV-irradiation methods for purification of exhaust gases containing VOCProf. Dr. Ing. Josef Krýsa

2016

AuthorTitleSupervisor
Michal BaudysPhotocatalytic active surfacesProf. Dr. Ing. Josef Krýsa
Debabrata ChandaStudy of nonplatinum electrocatalyst for the alkaline water electrolysisProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2015

AuthorTitleSupervisor
Jaromír HnátAlkaline water electrolysisProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Jakub PolonskýAnodic catalysts for PEM water electrolysisProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Zuzana VajglováStudy of hydrogenation of 2-methylpropene on platinum catalyst in a packed-bed microreactorIng. Vladimír Jiřičný, CSc.

2014

AuthorTitleSupervisor
David GabrišStudium kinetiky reakce fosfátových surovin s kyselinou trihydrogenfosforečnouDoc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Lukáš HoraOptimalizace výroby ε-kaprolaktamu - řešení emisíDr. Ing. Vlastimil Fíla
Šárka PaušováPhotocatalytic composite materials for enviromental applictionsProf. Dr. Ing. Josef Krýsa

2013

AuthorTitleSupervisor
Petr MazúrElektrolytický rozklad vody za zvýšené teplotyProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2012

AuthorTitleSupervisor
Tien Dung CongPříprava a charakterizace kompozitních membrán s mikroporézní separační vrstvou na bázi molekulových sítDr. Ing. Vlastimil Fíla
Roman KodýmMatematické modelování elektrochemických systémůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Naveen Kumar SathuKatalytické redoxní děje na zeolitech v dynamických podmínkáchdoc. Z. Sobalík

2011

AuthorTitleSupervisor
Luděk JaníkObnovitelné zdroje energie v transportních systémechProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Vít KalousekNanostrukturní vrstvy oxidu titaničitého pro fotokatalytické odbourávání polutanů životního prostředíIng.J. Rathouský
Petr ŠťastnýMatematické modelování katalytického rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorechDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Martin ZlámalFotokatalyzátory na bázi TiO2Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

2010

AuthorTitleSupervisor
Zuzana MácováStudie elektrochemické syntézy železanůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2009

AuthorTitleSupervisor
Tomáš BystroňStudie anodické methoxylace 4 methylanisoluProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Petr HolzhauserAlternativní anody pro palivové články typu PEM na bázi vodivých polymerůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
David TvrzníkOdsolování velmi zředěných roztoků elektrodeionizacíDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

2008

AuthorTitleSupervisor
Chloe CapdaeillayreSelective catalysed reduction of NO by NH3 on Fe-ZSM-5 based catalystdoc. Z. Sobalík
Marie FryčováKompozitní membrány na bázi modifikovaných polyimidů a anorganických plnivIng. M. Kočiřík
Olga GonsiorováSyntéza a charakterizace zeolitů ZSM-5 a Beta. Zhodnocení z hlediska technologických postupůIng. Wichterlová
Michal KolářDegradace organických polutantů pomocí různých fotokatalytických systémůProf. Dr. Ing. Josef Krýsa
Pavel SoučekStudium elektroseparačního procesu pro přepracovávání vyhořelého jaderného paliva s použitím reaktivní hliníkové elektrody v tavenině LiCl-KClDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

2007

AuthorTitleSupervisor
Josef FulemPoužití CFD metod pro simulace katalytických procesůIng. Milan Bernauer, Ph.D.
Jakub JirkovskýVliv velikosti, tvaru a vnitřní struktury částic na elektrochemické chování nanokrystalického RuO2 a Ru-CoO oxiduIng. P. Krtil
Martin KeppertBehaviour of phosphorous compounds in aluminium electrolysis cellsProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Ivona SedlářováStudium kinetiky reakce v soustavě pevná fáze – tekutinaDoc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Petra SkleničkováStudie sorpce a difuze lehkých uhlovodíků a CO2 v ZSM-5 zeolitechDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Štěpán ŠpatenkaMatematické modelování mikroreaktorů pro přípravu vodíku pro nízkoteplotní vodíkové palivové článkyDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Radka TuláčkováVývoj elektroseparační technologie uranu a štěpných produktů vyhořelého paliva z prostředí fluoridových solíDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

2006

AuthorTitleSupervisor
Sabina MoravcováModifikace iontově selektivní membrány vodivým polymerem pro aplikaci v palivových článcích typu PEMProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Petr ŠlemendaStudium koroze zirkoniových slitinProf. Dr. Ing. Josef Krýsa

2005

AuthorTitleSupervisor
Vít FáraStudium elektrodyialýzy a elektrodeionizace za podmínek blízkých reálnýmDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.
Pavel HrabánekStudium permeačních a separačních vlastností mikroporézních materiálůDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

2004

AuthorTitleSupervisor
Pavel ČermákOdstraňování sulfanu z generátorového plynuDoc. V. Glaser
Hana MěšťánkováPfotodegradation du monuron en systeme homogene et heterogene en presence de fer et/ou de TiO2Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

2002

AuthorTitleSupervisor
Hana KrýsováFotoelektrochemický rozklad organických látek v odpadních a pitných vodáchDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Miloslav LhotkaPříprava a charakterizace polyaluminium chloriduDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Martin PaidarElektrochemická redukce dusičnanových iontůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2001

AuthorTitleSupervisor
Lenka BelháčováAdvanced photooxidative processes for remediation of water and inactivation of microorganismsRNDr. Jirkovský
Aleš ČernínAplikace elektrodialýzy pro zpracování oplachových vod z galvanického zinkováníDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.
Jiří KulasModelování elektrochemických systémů - elektrochemické fotovoltaické článkyDoc. J. Michálek

1997

AuthorTitleSupervisor
Karel BouzekStudie elektrochemické přípravy železanůProf. I. Roušar
Vlastimil FílaMatematický model reaktoru pro oxidaci amoniakuDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Vladislav KrystlKinetika katalyzovaného rozkladu par kyseliny sírové a SO3Doc. J. Michálek
Josip ZoričMathematical Modelling of Electrochemical SystemsProf. I. Roušar

1995

AuthorTitleSupervisor
Josef KrýsaStudie povrchových vlastností titanového nosičeProf. I. Roušar

1992

AuthorTitleSupervisor
Jano HívešŠtúdia merania anodických polarizačných kriviek kovových mater.pre účely elektrochem. obrábaniaProf. I. Roušar
František KovandaStudie kinetiky rozpouštění pevné látky v kapalině při současně probíhající chemické reakciDoc. V. Glaser
Marcela TkadlecováKinetika reoxidace a redukce oxidických katalyzátoru pro oxidaci amoniakuDoc. J. Michálek