Zaměstnanci

Jméno: Doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

Funkce(zařazení): Docent

Místnost: A 23

Telefon: 220 443 802

e-mail: Vladimir.Mejta@vscht.cz

Pracovní skupina: Technická elektrochemie

Odborný životopis

1966-1971Ukončení vysokoškolského studia na VŠCHT Praha
1980Disertační práce, téma: Studium kinetiky draslíkového amalgámu
1985Jmenován docentem v oboru anorganická technologie
1985-1993Vedoucí Ústavu anorganické technologie, VŠCHT Praha
1986-1991Proděkan FCHT, VŠCHT Praha
1993-2019docent, Ústav anorganické technologie

Odborné zaměření

Elektrodové reakce, elektrochemické reaktory, elektrochemické obrábění a leštění, iontoměničové membrány, elektromembránové procesy

Členství

Česká společnost pro povrchové úpravy
Česká společnost chemického inženýrství - Membránová sekce
Česká chemická společnost

Zahraniční stáže

1974Humboldtova univerzita Berlín
1974LTI Leningrad
1984-1986Univerzita v Bělehradě