Zaměstnanci

Jméno: Václav Horáček

Funkce(zařazení): Technik

Místnost: A38

Telefon: 220 443 778

e-mail: Vaclav.Horacek@vscht.cz

Pracovní skupina: Ústav anorganické technologie