Zaměstnanci

Jméno: Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

Funkce(zařazení): Odborný asistent

Místnost: A H08

Telefon: 220 444 287

e-mail: Milan.Bernauer@vscht.cz

Pracovní skupina: Katalytické procesy

Výuka

N105008Aplikovaná reakční kinetika
S105008Applied Reaction Kinetics
N963008Diplomová práce
S105022Individual Project 2
N105021Laboratoř oboru
N105029Laboratoř vodíkových a membránových technologií

Ke stažení: Laboratoř oboru

cz04 Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

pdf6_perrmeace.pdf | velikost: 481,5 kB

Místnost: AH08

Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

en04 Single gas permeance measurement

pdf6_permeance.pdf | velikost: 498,0 kB

Místnost: AH08

Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

Ke stažení: Laboratoř vodíkových a membránových technologií

cz06 Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

pdf3_perrmeace.pdf | velikost: 481,5 kB

Místnost: AH08

Ing. Milan Bernauer, Ph.D.