Zaměstnanci

Jméno: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Funkce(zařazení): Odborný asistent

Místnost: F03

Telefon: 220 444 420

e-mail: Martin.Zlamal@vscht.cz

Pracovní skupina: Fotokatalýza

Výuka

N105002Elektrochemické procesy
N105001Aplikované chemické procesy
S105001Applied Chemical Processes
N963014Bakalářská práce
N963008Diplomová práce
N105021Laboratoř oboru

Odborný životopis

1999Absolvent SPŠ Hranice – obor chemická technologie
2000-2005Absolvent VŠCHT Praha - magisterské studium – obor anorganická technologie, téma diplomové práce „Studium fotokatalytických vlastností vrstev obsahujících TiO2“
2005-2014Vědecký pracovník Výzkumného centra pro nanopovrchové inženýrství
2011Absolvent VŠCHT Praha – doktorské studium – téma disertační práce „Fotokatalyzátory na bázi TiO2“
2012-2019Odborný asistent na Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha

Odborné zaměření

Fotokatalytická degradace organických látek na částicových vrstvách obsahujících oxid titaničitý

Zahraniční stáže

2006Pobyt na Univerzitě v Erlangenu – téma práce „Photocatalytic properties of titanium dioxide nanotubes“

Získaná významná ocenění

20053. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci „Cena Prechezy“
2010Cena nadace Josefa Hlávky

Témata závěrečných prací

Problematika emisí rtuti

V roce 2021 by měly na celoevropské úrovni začít platit nové emisní standardy pro velké spalovací zdroje včetně uhelných elektráren, jejichž součástí jsou nově limity emisí rtuti, které dosud neexistovaly a emise rtuti byly pouze monitorovány. Rešeršní část práce bude zaměřena na problematiku emisí rtuti a možné způsoby jejího odstraňování. Praktická část pak bude zaměřena na možnosti stanovení nízkých koncentrací rtuti.

Vedoucí práce: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Studium fyzikálně-chemických vlastností oxidu titaničitého a možnosti jeho využití

Jedním z nejvíce hodnotných bílých pigmentů je oxid titaničitý. Vzhledem k jeho vlastnostem je TiO2 velmi dobře použitelný také jako katalytický materiál. Předmětem práce bude jak vypracování rešerše o uplatnění oxidu titaničitého, tak studium vlivu vybraných parametrů výroby (např. kalcinace) na výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného TiO2.

Vedoucí práce: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Studium rozkladu ilmenitu

Rozklad minerálu ilmenit (FeTiO3) kyselinou sírovou je prvním technologickým krokem při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem. Práce bude zaměřena na získání přehledu o možnostech rozkladu ilmenitu minerálními kyselinami se zohledněním efektivity procesu pro následné získávání TiO2 a zpracování odpadů. V experimentální části bude sledován vliv vybraných parametrů na rychlost rozkladných reakcí.

Vedoucí práce: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Využití bentonitu při výrobě průmyslových hnojiv

Změna klimatu v posledních letech vede k výrazným výkyvům srážek, což přináší problémy se zadržováním vody v krajině a především na polích. Bentonit je přirozeně se vyskytující reziduální hornina s dobrými sorpčními vlastnostmi. Obsahem práce bude studium možnosti využít tento materiál při výrobě průmyslových hnojiv za účelem snížení rychlosti uvolňování živin a současně pro zlepšení zádrže vody hnojené půdy.

Vedoucí práce: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Problematika emisí rtuti

V roce 2021 by měly na celoevropské úrovni začít platit nové emisní standardy pro velké spalovací zdroje včetně uhelných elektráren, jejichž součástí jsou nově limity emisí rtuti, které dosud neexistovaly a emise rtuti byly pouze monitorovány. Rešeršní část práce bude zaměřena na problematiku emisí rtuti a možné způsoby jejího odstraňování. Praktická část pak bude zaměřena na možnosti stanovení nízkých koncentrací rtuti.

Vedoucí práce: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Využití bentonitu při výrobě průmyslových hnojiv

Změna klimatu v posledních letech vede k výrazným výkyvům srážek, což přináší problémy se zadržováním vody v krajině a především na polích. Bentonit je přirozeně se vyskytující reziduální hornina s dobrými sorpčními vlastnostmi. Obsahem práce bude studium možnosti využít tento materiál při výrobě průmyslových hnojiv za účelem snížení rychlosti uvolňování živin a současně pro zlepšení zádrže vody hnojené půdy.

Vedoucí práce: Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Ke stažení: Laboratoř oboru

cz08 Charakterizace vybraných povrchových vlastností materiálů

pdf9_charakterizace_vybranych_povrchovych_vlastnosti_materialu.pdf | velikost: 460,2 kB

Místnost: AF03

Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

en05 Characterization of the specific material surface properties

pdf9_characterization_of_the_specific_material_surface_properties-_theory.pdf | velikost: 430,7 kB

Místnost: AF03

Ing. Martin Zlámal, Ph.D.