Zaměstnanci

Jméno: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Funkce(zařazení): Odborný asistent

Místnost: AS75

Telefon: 220 444 009

e-mail: Jaromir.Hnat@vscht.cz

Pracovní skupina: Technická elektrochemie

Výuka

N105021Laboratoř oboru
S105022Individual Project 2
N105022Laboratorní projekt I
N105023Laboratorní projekt II
N963014Bakalářská práce
N963008Diplomová práce

Odborný životopis

2004-2007Studium na VŠCHT Praha v bakalářském programu „Aplikovaná chemie a materiály“ obor „Chemie a chemické technologie“. Bakalářská práce na téma „Membrány na bázi sulfonovaných alifatických polymerů jako alternativní elektrolyt pro palivový článek typu PEM“
2007-2009Studium na VŠCHT Praha v magisterském programu „Chemie a chemické technologie“ obor „Základní a speciální anorganické technologie“. Diplomová práce na téma „Studie vlastností anion selektivních membrán pro alkalickou elektrolýzu vody“
2009-2013doktorské studium na VŠCHT Praha
2013-2017Vědecký pracovník na Ústavu anorganické technologie, VŠCHT Praha

Odborné zaměření

Polymerní elektrolyty a katalyzátory pro alkalickou elektrolýzu vody.

Získaná významná ocenění

2011Cena nadace Josefa Hlávky
2013Ocenění „Oronzio and Niccolò De Nora Award in Applied Electrochemistry and Electrochemical Engineering“ za článek „Polymer anion-selective membranes for electrolytic splitting of water."

Témata závěrečných prací

Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán

Iontově selektivní membrány nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech průmyslu, stejně jako ochrany životního prostředí, či energetických aplikací. Z důvodu jejich rozmanitého využití vykazují tyto materiály také rozmanité vlastnosti. Mezi hlavní požadavky kladené na iontově selektivní polymerní membrány patří jejich vysoká iontově výměnná kapacita a iontová vodivost a dlouhá životnost za podmínek konkrétního procesu. V rámci tohoto tématu jsou tak charakterizovány komerčně dostupné, či vývojové iontově selektivní membrány určené zejména pro použití v energetických aplikacích.

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán

Iontově selektivní membrány nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech průmyslu, stejně jako ochrany životního prostředí, či energetických aplikací. Z důvodu jejich rozmanitého využití vykazují tyto materiály také rozmanité vlastnosti. Mezi hlavní požadavky kladené na iontově selektivní polymerní membrány patří jejich vysoká iontově výměnná kapacita a iontová vodivost a dlouhá životnost za podmínek konkrétního procesu. V rámci tohoto tématu jsou tak charakterizovány komerčně dostupné, či vývojové iontově selektivní membrány určené zejména pro použití v energetických aplikacích.

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Optimalizace a charakterizace jednotky pro alkalickou elektrolýzu vody

Alkalická cesta elektrolýzy vody představuje dosud jedinou průmyslově zavedenou technologii tohoto typu. V současné době je však v souvislosti s rozvojem využívání obnovitelných zdrojů energie vyvíjen narůstající tlak k dalšímu vývoji této technologie spojené s nárůstem její účinnosti a flexibility. Cílem této práce je optimalizovat a charakterizovat vhodnou jednotku pro alkalickou elektrolýzu vody laboratorních rozměrů, využívající anion selektivní polymerní elektrolyt a ověřit její funkci a účinnost.

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán

Iontově selektivní membrány nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech průmyslu, stejně jako ochrany životního prostředí, či energetických aplikací. Z důvodu jejich rozmanitého využití vykazují tyto materiály také rozmanité vlastnosti. Mezi hlavní požadavky kladené na iontově selektivní polymerní membrány patří jejich vysoká iontově výměnná kapacita a iontová vodivost a dlouhá životnost za podmínek konkrétního procesu. V rámci tohoto tématu jsou tak charakterizovány komerčně dostupné, či vývojové iontově selektivní membrány určené zejména pro použití v energetických aplikacích.

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán

Iontově selektivní membrány nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech průmyslu, stejně jako ochrany životního prostředí, či energetických aplikací. Z důvodu jejich rozmanitého využití vykazují tyto materiály také rozmanité vlastnosti. Mezi hlavní požadavky kladené na iontově selektivní polymerní membrány patří jejich vysoká iontově výměnná kapacita a iontová vodivost a dlouhá životnost za podmínek konkrétního procesu. V rámci tohoto tématu jsou tak charakterizovány komerčně dostupné, či vývojové iontově selektivní membrány určené zejména pro použití v energetických aplikacích.

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Ke stažení: Laboratoře Erasmus Mundus

enIon selective membrane conductivity determination

pdflaboratory_em_5_membrane_conductivity.pdf | velikost: 379,1 kB

Místnost: AS 75

Ing. Jaromír Hnát, Ph.D., Ing. Martin Roubalík