Zaměstnanci

Jméno: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Funkce(zařazení): Tajemnice ústavu

Místnost: A 30

Telefon: 220 444 208

e-mail: Ivona.Sedlarova@vscht.cz

Pracovní skupina: Heterogenní nekatalyzované reakce

Výuka

N105014Procesy v heterogenních soustavách
N105012Komplexní zpracování nerostných surovin
N101031Úvod do laboratorních výpočtů
N963014Bakalářská práce
N963008Diplomová práce
N105021Laboratoř oboru
N105029Laboratoř vodíkových a membránových technologií
N105022Laboratorní projekt I
S105022Individual Project 2
N101003Laboratoř anorganické chemie I

Odborný životopis

1983-1988VŠCHT Praha, Technologie silikátů
1990-1999Vědecký pracovník na ÚAT VŠCHT Praha
1999Asistent, ÚAT VŠCHT Praha
2000-2007Kombinované studium DSP
2007Obhajoba disertační práce
2007-2020Odborný asistent, Ústav anorganické technologie

Odborné zaměření

Studium kinetiky heterogenních nekatalyzovaných reakcí v systému pevná fáze - tekutina (rozpouštění přírodních surovin)
Studium struktury pevné fáze rtuťovou porozimetrií

Členství ve vědeckých společnostech

Česká společnost chemická
Česká společnost chemického inženýrství

Témata závěrečných prací

Přepracování dihydrátu síranu vápenatého z výroby titanové běloby

Při výrobě nejpoužívanějšího bílého pigmentu - titanové běloby - vzniká jako vedlejší produkt dihydrát síranu vápenatého. Jeho další zpracování je z hlediska ekonomického i ekologického velmi významné. Cílem této bakalářské práce je na základě literární rešerše vybrat a experimentálně ověřit možnosti jeho přepracování na další průmyslově zajímavé produkty.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Přepracování heptahydrátu síranu železnatého z výroby titanové běloby

Při výrobě nejpoužívanějšího bílého pigmentu - titanové běloby - vzniká jako vedlejší produkt heptahydrát síranu železnatého. Jeho další zpracování je z hlediska ekonomického i ekologického velmi významné. Cílem této bakalářské práce je na základě literární rešerše vybrat a experimentálně ověřit možnosti jeho přepracování na další průmyslově zajímavé produkty.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Sledování změn velikosti pevné fáze při jejím rozpouštění

Změna velikosti částic pevné fáze je při studiu průběhu heterogenních nekatalyzovaných reakcí velmi důležitý parametr. Z jeho znalosti se vychází při návrhu modelové představy popisující studovaný systém. Tento parametr rovněž umožňuje stanovit na základě objemových změn přibližný stupeň přeměny pevné fáze. Cílem této práce je na zvoleném reakčním systému porovnat stupeň přeměny získaný ze změny velikosti částic (pomocí laserové difrakce) s hodnotami stanovenými gravimetricky.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Studium neutralizace kyseliny sírové průmyslově používanými hydroxidy vápenatými

K nejpoužívanějším metodám zpracování kyselých odpadních vod obsahujících sloučeniny síry patří jejich neutralizace vhodnými činidly, např. hydroxidem vápenatým. Fyzikálně - chemické vlastnosti vznikajícího produktu ovlivňují jak samotnou technologii následného zpracování, např. filtraci a sušení, tak i jeho další využití v technické praxi. Cílem této práce je za různých reakčních podmínek připravit vzorky produktu neutralizační reakce a charakterizovat je z hlediska chemického a fázového složení, tvaru a velikosti připravených částic atd.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Sledování změn velikosti pevné fáze při jejím rozpouštění

Změna velikosti částic pevné fáze je při studiu průběhu heterogenních nekatalyzovaných reakcí velmi důležitý parametr. Z jeho znalosti se vychází při návrhu modelové představy popisující studovaný systém. Tento parametr rovněž umožňuje stanovit na základě objemových změn přibližný stupeň přeměny pevné fáze. Cílem této práce je na zvoleném reakčním systému porovnat stupeň přeměny získaný ze změny velikosti částic (pomocí laserové difrakce) s hodnotami stanovenými gravimetricky.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Studium neutralizace kyseliny sírové průmyslově používanými hydroxidy vápenatými

K nejpoužívanějším metodám zpracování kyselých odpadních vod obsahujících sloučeniny síry patří jejich neutralizace vhodnými činidly, např. hydroxidem vápenatým. Fyzikálně - chemické vlastnosti vznikajícího produktu ovlivňují jak samotnou technologii následného zpracování, např. filtraci a sušení, tak i jeho další využití v technické praxi. Cílem této práce je za různých reakčních podmínek připravit vzorky produktu neutralizační reakce a charakterizovat je z hlediska chemického a fázového složení, tvaru a velikosti připravených částic atd.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Přepracování dihydrátu síranu vápenatého z výroby titanové běloby

Při výrobě nejpoužívanějšího bílého pigmentu - titanové běloby - vzniká jako vedlejší produkt dihydrát síranu vápenatého. Jeho další zpracování je z hlediska ekonomického i ekologického velmi významné. Cílem této bakalářské práce je na základě literární rešerše vybrat a experimentálně ověřit možnosti jeho přepracování na další průmyslově zajímavé produkty.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Přepracování heptahydrátu síranu železnatého z výroby titanové běloby

Při výrobě nejpoužívanějšího bílého pigmentu - titanové běloby - vzniká jako vedlejší produkt heptahydrát síranu železnatého. Jeho další zpracování je z hlediska ekonomického i ekologického velmi významné. Cílem této bakalářské práce je na základě literární rešerše vybrat a experimentálně ověřit možnosti jeho přepracování na další průmyslově zajímavé produkty.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Studium neutralizace kyseliny sírové průmyslově používanými hydroxidy vápenatými

K nejpoužívanějším metodám zpracování kyselých odpadních vod obsahujících sloučeniny síry patří jejich neutralizace vhodnými činidly, např. hydroxidem vápenatým. Fyzikálně - chemické vlastnosti vznikajícího produktu ovlivňují jak samotnou technologii následného zpracování, např. filtraci a sušení, tak i jeho další využití v technické praxi. Cílem této práce je za různých reakčních podmínek připravit vzorky produktu neutralizační reakce a charakterizovat je z hlediska chemického a fázového složení, tvaru a velikosti připravených částic atd.

Vedoucí práce: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Ke stažení: Laboratoře Erasmus Mundus

enTexture characteristic of membrane materials - mercury porosimetry, optical microscopy

pdflaboratory_em_5_mercury_porosimetry_2018.pdf | velikost: 278,9 kB

Místnost: A 29

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Ke stažení: Laboratoř oboru

cz02 Charakterizace pevné fáze - rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic

pdfcharakterizace_pevne_faze-porozimetrie_verze_2017.pdf | velikost: 306,3 kB

Místnost: A29

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

en02 Mercury porosimetry

pdf1_porosimetry.pdf | velikost: 139,0 kB

Místnost: A29

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Ke stažení: Laboratoř vodíkových a membránových technologií

cz03 Texturní charakteristiky membránových materiálů - rtuťová porozimetrie

pdf1_porozimetrie_1.pdf | velikost: 165,9 kB

Místnost: A29

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.