Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství

NANOPIN

Identifikační kód projektu: projekt MŠMT 1M0577

Období: 2005-2011

Cílem výzkumného centra bylo přispět k objasnění fundamentálních vědeckých otázek a vyřešení technických problémů, které dosud brání širokému praktickému uplatnění fotoaktivního nanokrystalického oxidu titaničitého v oblastech samočisticích hygienických povrchů, fotokatalytického čištění vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy, využívání sluneční energie a v dalších oborech.

Webové stránky centra NANOPIN: http://www.nanopin.cz

Součástí výzkumného centra byla pracoviště těchto institucí:

ATG s r. o.
TU Liberec
ÚACH AV ČR
VŠCHT Praha
ÚFCH JH AV ČR

Výzkumný tým na VŠCHT zahrnoval pracovníky těchto ústavů:

Ústav anorganické technologie
Ústav technologie vody a prostředí
Centrálních laboratoře

Pracovnící výkumného centra NANOPIN na ÚAT:

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - kmenový zaměstnanec ústavu, spoluřešitel VC Nanopin na VŠCHT
Ing. Štěpán Kment - výzkumný pracovník
Ing. Martin Zlámal - výzkumný pracovník
Ing. Šárka Paušová - výzkumný pracovník, student doktorského studia
Ing. Michal Baudys - výzkumný pracovník, student doktorského studia
Ing. František Moulis - výzkumný pracovník, student doktorského studia
Ing. Pavel Krystyník - výzkumný pracovník, student doktorského studia

Výzkumný program v rámci Výzkumného centra Nanopin na ústavu anorganické technologie lze shrnout do těchto čtyř dílčích skupin

  1. Příprava vrstev na bázi nanokrystalického oxidu titaničitého z roztoku pomocí různých chemických a fyzikálně-chemických postupů
  2. Vývoj standardních metod pro testování samočisticích schopností a desinfekčních účinků fotokatalytických povrchů,
  3. Konstrukce různých typů laboratorních fotoreaktorů pro fotokatalytické čištění a desinfekci kapalné fáze a jejich testování za účelem optimalizace pracovních podmínek,
  4. Studium kinetiky oxidativní degradace organických škodlivin a fotokatalytické deaktivace mikroorganismů
Webové stránky centra NANOPIN: http://www.nanopin.cz