Technická elektrochemie

Charakteristika skupiny Technické elektrochemie:

Činnost pracovní skupiny je orientována zejména na aplikace elektrochemie v ochraně životního prostředí, mezi které patří vývoj alternativních zdrojů energie založených na vodíku, nebo úprava a čištění odpadních vod. Druhou oblast zájmu představuje počítačové modelování od fundamentálních elektrochemických dějů, až po návrh a optimalizaci průmyslových jednotek.

personální obsazení

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

Doktorandi

Co studujeme?

Výroba vodíku elektrolýzou vody (PEM, alkalická, vysokoteplotní)

Elektrochemická příprava železanů pro čištění vod

Vysokoteplotní membránové palivové články

Elektrochemické metody čištění a úpravy vody

Elektrochemická degradace katalyzátorů palivových článků

Matematické modelování degradace katalyzátorů v palivových článcích

Matematické modelování elektrochemických reaktorů

Úprava roztoků pomocí elektrodialýzy

Vybavení laboratoří

Frekvenční analyzátory a potenciostaty Solartron

LCR můstky HAMEG

Rotační diskové elektrody PINE

Potenciostaty HEKA

ICP-OES – Optima 8000, fa. Perkin Elmer

Elektrochemické křemenné nanováhy

CNC fréza

Zařízení na výrobu deionizované vody DIWA

…a další standardní vybavení laboratoří jako jsou pece, sušárny, míchací zařízení atd.