Studium

Jak vyplývá již z názvu ústavu, naším hlavním cílem je připravit absolventy pro výkon řídících funkcí v chemických společnostech, vyrábějících anorganické látky. Studijní obory jsou proto tímto směrem orientovány. Studenti získají jak kvalitní teoretické základy, tak i potřebné praktické zkušenosti. 

Základ studia tvoří aplikované teoretické předměty. Témata bakalářských, diplomových i disertačních prací přímo navazují na vědecko-výzkumné zaměření ústavu, na spolupráci s průmyslovými partnery a domácími nebo zahraničními institucemi.

Variabilita studijního plánu umožňuje absolventovi Ústavu anorganické technologie nalézt uplatnění v celé řadě oborů.

Bakalářské studium

Tříleté bakalářské studium nabízí univerzální chemické a technické vzdělání. Studenti získají základní znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického, farmaceutického a petrochemického průmyslu. Po jeho ukončení mohou pokračovat v magisterském studiu (na domovské fakultě nebo příbuzných vysokých školách v ČR a v zahraničí) nebo nastoupit do praxe. 


Magisterské studium

Obory navazujícího magisterského studia poskytují studentům hlubší teoretické základy technické chemie a metodiku jejich aplikace na praktické příklady. Vychovávají tak odborníky schopné navrhovat, vyvíjet, provozovat a optimalizovat chemické technologie a řídit chemické provozy, výzkumné laboratoře nebo nalézt uplatnění v administrativě. Nejlepší absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu.


Doktorské studium

Postgraduální studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí procesů používaných v perspektivních výrobách anorganických látek. Studenti jsou seznámeni se základními a speciálními technologiemi anorganických látek a získají praktické zkušenosti v týmové práci při řešení výzkumných problémů vývoje nových technologií a s nimi souvisejících aspektů trvale udržitelného rozvoje. 


Zahraniční stáže

Náš ústav má dlouholeté vazby na mnoho zahraničních technických vysokých škol i univerzit a umožňuje tak svým studentům získat zkušenosti nejen v domácím prostředí.


Ke stažení

V této sekci naleznete tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám, návody k laboratorním pracím a další potřebné dokumenty.