Studentská vědecká konference

studentská vědecká konference 2018

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla - předseda
Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Ing. Martin Prokop, Ph.D.
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. - organizační tajemník
 

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Hedvika Schwarzová
  Separace plynů membránami na bázi tenké vrstvy
   
 2. Bc. Ondřej Kršek
  Polysulfonová dutá vlákna s vrstvou PDMS pro separaci plynů
   
 3. Bc. Miroslav Šmíd
  Vliv čistoty dusíku pro inertizaci na životnost palivového článku

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník
Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Ing. Šárka Paušová, Ph.D.
 

Výsledky soutěže:

 1. Tomáš Imrich
  Světlem aktivované nanostrukturované materiály pro solární produkci vodíku
   
 2. Bc. Xénie Vislocká
  Fotokatalyzátory na báze oxidu titaničitého modifikované uhlíkovými materiálmi - vlpyv velkosti částic uhlíku na aktivitu
   
 3. Jakub Rusek
  Nanotrubicové vrstvy TiO2 pro fotoelektrochemické aplikace

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE III

Komise (ústav 105):

doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. - předseda
Ing. Milan Bernauer, Ph.D. 
Ing. Monika Drakselová, Ph.D.
Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Veronika Marková
  Optimalizace přípravy MEA metodou hot-press
   
 2. Bc. Anna Tocháčková
  Studium proudění plynů v palivových článcích typu PEM
   
 3. Maksim Gridchin
  Elektrochemická oxidace fenolických nečistot v odpadních vodách

 

Zástupci podniků:

Lovochemie, a.s.
Precheza a.s.
MemBrain s.r.o.
Spolana a.s.
Škoda-auto, a.s.
Pragolab
Aero Vodochody


DĚKUJEME!

studentská vědecká konference 2017

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Ing. Šárka Paušová, Ph.D.
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Veronika Liworová
  Adsorpce CO2 na biochar
   
 2. Bc. Veronika Vyšínová
  Hodnocení vlastností fotokatalyticky aktivních nátěrů v průběhu expozičních testů
   
 3. Bc. Xénie Vislocká
  Fotokatalyzátory na bázi TiO2  využívající UV záření na čištění vzduchu
   

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. - předseda
Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Eva Šrámková
  Adsorpce kyselin fosforu na Pt elektrodě
   
 2. Bc. Michaela Plevová
  Příprava anion selektivní membrány modifikované katalytickou vrstvou
   
 3. Bc. Tomáš Kotrla
  Příprava dopovaných vrstev hematitu aerosolovou pyrolýzou a jejich fotoelektrochemická charakterizace

Zástupci podniků:

Lovochemie, a.s.
Precheza a.s.
MemBrain s.r.o.
Spolana a.s.

DĚKUJEME!

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2016

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Ing. Martin Pultar
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Tomáš Kotrla
  Příprava nanostrukturovaných vrstev hematitu anodickou oxidací
   
 2. Jan Tomek
  Příprava a charakterizace elektroforeticky nanesených vrstev grafen oxidu
   
 3. Bc. Veronika Vyšínová
  Hodnocení samočistícího efektu fotokatalyticky aktivních nátěrů

 

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

doc. Ing. Jan Vídenský, CSc. - předseda
Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Karel Denk
  Elektrochemická oxidace organických látek
   
 2. Bc. Kateřina Bednářová
  Studium stárnutí roztoku chloridu barnatého
   
 3. Bc. Jan Ullsperger
  Příprava kompozitních membrán na bázi polyimidu 6FDA-DAM:DABA a grafen oxidu

 

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE III

Komise (ústav 105):

doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. - předseda
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Ing. Šárka Paušová, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Michal Carda
  Příprava a charakterizace tenkého filmu Pt/C katalyzátorů pro PEM palivové články
   
 2. Bc. Jakub Rutrle
  Moření Ti kyselinou chlorovodíkovou – charakterizace změn v povrchové a podpovrchové vrstvě
   
 3. Bc. David Dlouhý
  Výzkum kompozitních membrán na bázi materiálu ZIF-8/Polyimid (6FDA-3,4´-ODA) pro dělení plynů

 

Zástupci podniků:

Lovochemie, a.s.
MemBrain s.r.o.
Chemoprojekt a.s.

DĚKUJEME!

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2015

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. - předseda
Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Tereza Jadrná
  Vývoj svazkového alkalického elektrolyzéru s anion selektivním polymerním elektrolytem
   
 2. Michaela Plevová
  Ověření stability anion selektivních membrán s kladně nabitou funkční skupinou v alkalických roztocích
   
 3. Bc. Michal Carda
  Stanovení transportních parametrů O2 v katalytické vrstvě pro HT PEM-FC imobilizované Nafionem®
   

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc. - předseda
Ing. Šárka Paušová, Ph.D.
Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Petr Bubeníček
  Vliv asymetrie nátoku vstupních roztoků na rovnoměrnost distribuce hmoty a proudu v pilotní elektrodialýzní jednotce
   
 2. Bc. David Dlouhý
  Vývoj kompozitních membrán pro separaci plynů na bázi materiálu ZIF/Polyimid
   
 3. Jakub Rutrle
  Optimalizace přípravy anody pro PEM elektrolýzu vody

Zástupci podniků:

Lovochemie, a.s.
MEGA a.s.
MemBrain s.r.o.
Pragolab s.r.o.

DĚKUJEME!

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2014

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE

Komise (ústav 105):

doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. - předseda
Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Adam Giurg
  Vliv provozních podmínek na vysokoteplotní membránové palivové články
 2. Bc. Vojtěch Galek
  Alginátová granulace
 3. Bc. Petr Bubeníček
  Vliv parametrů elektrodového roztoku na výkon a distribuci proudu v pilotní elektrodialýzní jednotce

Zástupci podniků:

Precheza a.s.
Lovochemie a.s.
Austin Detonator s.r.o.
CV Řež s.r.o.

Studentská vědecká konference 2013

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE

Komise (ústav 105):

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Roman Kodým, Ph.D.
Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Libor Obal
  Řídící děje při fotokatalytické oxidaci nízkých koncentrací hexanu a toluenu v plynné fázi
 2. Tereza Jadrná
  Chování bipolárních iontově selektivních membrán ve vodném roztoku K2SO4
   
 3. Bc. Martin Tkáč
  Různé metody přípravy katalyzátoru La0,5Sr0,5CoO3 pro vývoj kyslíku u alkalické elektrolýzy vody

​Zástupci podniků:

Lovochemie a.s.
MemBrain, s.r.o.
Chemoprojekt, a.s.
Pragolab s.r.o.

Studentská vědecká konference 2012

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc. - předseda
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Roman Kodým
Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Jana Janczyková
  Studium konverzní reakce energosádrovce s uhličitanem amonným
   
 2. Bc. Martin Pultar
  Studium průběhu heterogenní reakce dolomitu s kyselinou dusičnou
   
 3. Bc. Šárka Kubíková
  Vliv zvýšené teploty a tlaku na vlastnosti membrány Nafion
   

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ing. Jaromír Hnát
Ing. Martin Zlámal - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Martin Prokop
  Studie tvorby železanu anodickou oxidací Fe(III)
   
 2. Tereza Jadrná
  Návrh metodiky charakterizace bipolárních iontově selektivních membrán
   
 3. Adam Giurg
  Výkon palivových článků v závislosti na době dopování membrány

Zástupci podniků:

Precheza a.s.
Lovochemie a.s.
MemBrain, s.r.o.
Chemoprojekt, a.s.
Procter & Gamble

Studentská vědecká konference 2011

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE

Komise (ústav 105):

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Filip Karas
  Chemická kompatibilita katod s elektrolytem pro vysokoteplotní palivový článek
   
 2. Bc. Martin Prokop
  Příprava anody pro alkalickou elektrolýzu vody
   
 3. Bc. Jan Vít
  TiO2 jako nosič katalyzátoru pro PEM elektrolýzu vody
   

Zástupci podniků:

Precheza a.s.
Česká vodíková platforma
Lovochemie a.s.
Fosfa a.s.
Lach-Ner, s.r.o.
SAFINA a.s.
MemBrain, s.r.o.

 

Studentská vědecká konference 2010

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc. - předseda
Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Filip Karas
  Srovnání metod stanovení iontově výměnné kapacity
   
 2. Martin Prokop
  Vodivost heterogenních membrán v podélném a příčném směru
   
 3. Bc. Jan Vít
  Vliv nosiče na vlastnosti katalyzátoru pro PEM elektrolýzu

Studentská vědecká konference 2009

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Petra Novotná, Ph.D.
Ing. Roman Kodým
Ing. David Gabriš - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Jakub Mališ
  Vysokoteplotní degradace Nafionu za zvýšeného tlaku
   
 2. Bc. Jakub Polonský
  Příprava katalyzátorů pro palivové články typu PEM
   
 3. Bc. Karel Vazač
  selektivní odstraňování mědi z vodných roztoků

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc. - předseda
Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Michal Baudys
  Příprava a vlastnosti samočistících epoxidových nátěrů
   
 2. Bc. Helena Váňová
  Studium konverzních reakcí mezi pevnou a kapalnou fází
   
 3. Bc. Monika Drakselová
  Studium reakce apatitu Kovdor s kyselinou dusičnou
   

Zástupci podniků:

Precheza a.s.
Česká vodíková platforma
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Lovochemie a.s.

 

Studentská vědecká konference 2008

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Ivona Sedlářová, PhD.
Ing. Roman Kodým
Ing. Zuzana Cílová, PhD.
Ing. Miloslav Lhotka, PhD. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Jaromír Hnát
  Alkalický polymerní elektrolyt pro elektrolytický rozklad vody
   
 2. Bc. Šárka Paušová
  Aging of the TiO2 collodial particles in water: effect on their properties
   
 3. Bc. František Vlasák
  Matematický model laminárního a turbulentního toku v pravoúhlém kanálku s výplní ve tvaru síťky

  Bc. Petra Kuželová
  Sledování průběhu reakce kyseliny sírové s vápencem pomocí vodivostní cely nebo pH elektrody

  Bc. Petr Pánek
  Aplikace fotokatalýzy pro čištění odpadních vod

  Bc. Karel Plíhal
  Stanovení proudové účinnosti alkalické zinkovací lázně

  Bc. Kristýna Vítková
  Hydraulika toku kapaliny na síťové distanční vložce mezimembránového prostoru elektrodializační cely

  Bc. Petr Záloha
  Charakterizace dvoufázového toku kapalyna - plyn v mikrokanál
   

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Daria Schrötterová, CSc. - předseda
Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Dr.Ing. Vlastimil Fíla
Ing. David Gabriš
Ing. Martin Zlámal

Výsledky soutěže:

 1. Bc. Jakub Polonský
  Vývoj metodiky testování katalyzátoru pro AFC
   
 2. Bc. Michal Baudys
  Fotokatalytická degradace azobarviva Oranž II v suspenzích a na vrstvách TiO2 fotokatalyzátoru
   
 3. Bc. Lucie Ondryášová
  Příprava membrán typu ETS-4 metodou "secondary growth"

  Bc. Monika Drakselová
  Výroba kombinovaných hnojiv rozkladečm fosfátů minerálními kyselinami

  Bc. Michal Kolafa
  Ionic liquids - transport properties, stabiliy and their influence on electrocatalytic activity of Pt

  Bc. Matěj Konvičný
  Vliv výměny iontů v titanosilikátu ETS-4 na jeho vlastnosti

  Jakub Mališ
  Vliv provozních parametrů na výkon palivového článku typu PEM

  Bc. Martina Plíšková
  Vliv kontaminace vodíku parami rtuti na životnost palivového článku PEM

  Bc. Zuzana Vajglová
  Měření tlakových ztrát v mikroaparátech

  Bc. Helena Váňová
  Mokré postupy výroby kyseliny trihydrogenfosforečné

  Bc. Karel Vazač
  Chování stříbrné elektrody v roztoku hydroxidu s příměsí chloridu
   

Zástupci podniků:

Precheza a.s.
Mega a.s.
Lovochemie a.s.
Spolana Neratovice a.s.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Studentská vědecká konference 2007

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

Komise (ústav 105):

Doc. Dr.Ing. Josef Krýsa - předseda
Ing. Ivona Sedlářová
Ing. Roman Kodým
Ing. Vladimír Navara
Ing. Miloslav Lhotka, PhD. - organizační tajemník

Výsledky soutěže:

 1. Martina Plíšková
  Nové membrány pro palivové články na bázi polymerem nesených iontových kapalin
   
 2. Christoph Lockstet
  Selective removal of copper from acid mine waters by combination of ion exchange and electro-winning
   
 3. Lucie Ondryášová
  Tvarování oxidů kovů do sférických částic

  Michal Kolafa
  Vodivost iontových kapalin a jejich směsí s kyselinou trifluoromethansulfonovou

  Jaromír Hnát
  Využití anexových membrán pro elektrolýzu vody

  Jens Buechsenschuetz
  Nitrate reduction in solutions produced during redevelopment of area damaged by mine aktivity

  František Vlasák
  Matematický model hydrodynamiky toku v mezimembránovém prostoru elektrodialýzní cely vyplněné síťovou distanční vložkou

  Šárka Paušová
  Fotokatalytická degradace acid oranže 7 a 4-chlorfenolu na vrstvách TiO2 

  Karel Plíhal
  Vývoj alkalické bezkyanidové zinkovací lázně

  Petra Kuželová
  Vliv výchozí vápencové suroviny na průběh její reakce s kyselinou sírovou
   

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE II

Komise (ústav 105):

Doc. Ing. Daria Schrötterová, CSc. - předseda
Ing. Petra Novotná, Ph.D.
Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Dr.Ing. Vlastimil Fíla
Ing. David Gabriš

Výsledky soutěže:

 1. Petr Mazúr
  Vliv vrstvy Nafionu® na účinnost anody u nízkoteplotního palivového článku typu PEM
   
 2. Petr Klein
  Matematická simulace dějů probíhajících na povrchu katodicky chráněného kovu
   
 3. David Gallardo Monjo
  Synthesis of titanosilicate membrane on different type of supports

  Michal Tuček
  Studium měření průběhu rychlých heterogenních nekatalyzovaných reakcí metodou konduktostatické titrace

  Petra Veconová
  Vliv dihydrogenfosforečnanu vápenatého na rozklad apatitu Kola kyselinou trihydrogenfosforečnou

  Jan Kubata
  Charakterizace tenkých vrstev na bázi SiOxNy:H

  Albert Castell
  Study of structural parameters of porous carbon supports using permeation measurements 

  Patrick Tum
  Vliv teploty výpalu na fotokatalytickou aktivitu TiO2 vrstev
   

Zástupci podniků:

Precheza a.s.
Eurosupport Manufacturing Czechia s.r.o.
Mega a.s.
Watek s.r.o.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Studentská vědecká konference 2006

Sekce: ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE

Výsledky soutěže:

 1. Mazúr Petr
  Příprava elektrod pro nízkoteplotní palivové články
  Studium elektrochemických vlastností polykrystalické platinové elektrody v roztocích

   
 2. Stammwitz Sven
  Does mercury have an influence on the PEM fuel cell lifetime?
   
 3. Ondryášová Lucie
  Tvarování oxidu titaničitého do formy kuliček

  Kubata Jan
  Využití CFD při návrhu a optimalizaci cely pro permeační měření na planárních membránách kyseliny sírové

  Kimutai Tum Patrick
  Příprava a charakterizace částicových vrstev oxidu titaničitého
   

Zástupci podniků:

Precheza Přerov, a.s.
Spolana Neratovice, a.s.
Chemoprojekt, a.s.
Mega, a.s.
Lach-Ner, s.r.o.
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Sponzoři předali účastníkům konference finanční odměny v celkové výši 70 000,- Kč.