Řešené projekty

Pracovníci Ústavu anorganické technologie jsou zapojeni do výzkumu v rámci českých i evropských projektů

  Studium rovnoměrnosti distribuce hmoty a elektrického náboje v elektrodialýzní jednotce - experimentálně a pomocí matematického modelování GAČR 2014-16
INTEC Smart Inks as a standard Testing tool for self clening surfaces EU FP7 2013-14
  Construction of improved HT-PEM MEAs and Stacks for long term Stable Modular CHP Units EU FP7 2013-16
  Understanding the Degradation Mechanisms of a High Temperature PEMFC Stack and Optimization of the Individual Components EU FP7 2013-16
  Výzkum a vývoj technologie výroby železanů MPO 2012-15
  Výzkum a vývoj technologie výroby nanočástic oxidu zinečnatého MPO 2012-14
  Technologie výroby superčistých hydroxidů MPO 2012-15
  Pokročilé polovodičové materiály pro fotoelektrochemický rozklad vody GAČR 2012-14
  Výzkum a vývoj kombinované dekontaminační jednotky pro odstraňování emisí VOC včetně pachových látek MPO 2011-15
  Výzkum a vývoj pokročilých řídících systémů pro vodíkové technologie MPO 2011-14
  Výzkum a vývoj pokročilé technologie výroby vodíku vysokoteplotní elektrolýzou TAČR 2011-15
  Výzkum a vývoj pokročilých vodíkových technologií pro energetiku a dopravu MPO 2010-13
DEMMEA Understanding the Degradation Mechanisms of Membrane-Electrode-Assembly for High Temperature PEMFCs and Optimization of the Individual Components EU FP7 2010-12
VŠCHT Praha a TU Liberec Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev CP MŠMT 2010
Univerzita Pardubice a VŠCHT Praha Laboratoř syntézy, charakterizace a aplikace materiálů pro anorganické technologie CP MŠMT 2010
  Výzkum a modelování hybridních membránových separačních technologií a jejich aplikace v energetickém průmyslu MPO 2009-13
PILGRIM Preventing community and nosocomial spread and Infection with MRSA ST 398 - instruments for accelerated controL and inteGrated RIsk Management of antimicrobial resistance EU FP7 2009-11
WELTEMP Water Electrolysis at Elevated Temperatures EU FP7 2008-11
  Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 s antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi GAČR 2008-10
  Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace MPO 2007-10
  Využití nanotechnologií pro povrchovou úpravu lan MPO 2007-10
APOLLON B Polymer electrolytes and Non Noble Metal electrocatalysts for high temperature PEM Fuel Cells EU FP6 2006-10
  Výzkum a řešení transportu hmoty v elektrickém poli pro průmyslové využití elektrodialyzačního aparátu EDRIII/500 s reverzací polarity MPO 2006
  Optimalizace výroby a zvýšení produkce kaprolaktamu, řešení emisí NOx MPO 2006
  Od dynamické analýzy k dynamickému vedení reakce GAČR 2006
  Vývoj a charakterizace nových iontově selektivních materiálů pro palivové články typu PEM MŠMT 2006
TOPCOMBI Towards Optimised Chemical Processes and New Materials by Combinatorial Science EU FP6 2005-10
MC WAP Molten Carbonate fuel cells for Waterborne Applications EU FP6 2005-10
IMPULSE Integrated Multiscale Process Units with Localy Structured Elements EU FP6 2005-10
  Vodíkové technologie pro palivové články, dopravu a energetické využití MPO 2005
  Studium možností využití uhelné hmoty a vybraných organických prekurzorů k přípravě mikroporézních uhlíkatých membrán GAČR 2005
  Železany jako oxidační činidlo šetrné k životnímu prostředí - syntéza a aplikace ve zpracování vody MŠMT 2005
NanoMemPro Expanding Membrane Macroscale Applications by Exploring Nanoscale Material Properties EU FP6 2004-10
MINIREF Miniaturised casoline fuel procesor for fuel cell vehicle application EU FP5 2002-8