Profil ústavu

Ústav anorganické technologie na VŠCHT Praha

Ústav anorganické technologie představuje vysokoškolské pracoviště s dlouholetou tradicí ve výchově mladých odborníků v oblasti přípravy a výroby anorganických látek a ve výzkumu a vývoji nových technologií. Vedle vlastní výuky zaujímá nezanedbatelnou část pracovní náplně také vědecko-výzkumná činnost.

Historickým vývojem vznikly na ústavu čtyři pracovní skupiny zabývající se i) technickou elektrochemií, ii) fotokatalýzou, iii) katalytickými a membránovými procesy a iv) heterogenními nekatalyzovanými reakcemi. V současnosti je záběr řešených okruhů velmi široký. Studovaná témata jsou sledována z celé řady hledisek. Vedle porozumění vlastního technologického procesu je vždy řešena i otázka ekonomická a otázka vztahu chemie k životnímu prostředí. Spojení teoretické výuky s aktuálně řešenými vědeckými tématy zabezpečuje vysokou odbornou úroveň pedagogického procesu.

Významným přínosem ke kvalitě výuky je rovněž intenzivní spolupráce s našimi a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi či průmyslovými partnery. Velmi dobrou úroveň a flexibilitu absolventů našeho studijního oboru lze dokumentovat na jejich úspěšném působení na různých pozicích nejen v chemickém oboru.

Historie ústavu

Historie ústavu sahá až do počátku pražské polytechniky, kde byla výuka chemie zahájena v roce 1807. Od školního roku 1863/64 se na pražském polytechnickém ústavu začal vyučovat obor technické lučby, která je považována za předchůdce anorganické technologie. V roce 1920 došlo k reorganizaci pražské polytechniky a z chemického oboru vznikla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství, na které se začala vyvíjet řada chemických ústavu. Obor anorganické technologie rozvíjeli hlavně profesor Jaroslav Milbauer (1880-1959) a profesor Albert Regner (1905-1970).

ERASMUS MUNDUS

Od akademického roku 2011/2012 se náš ústav podílí na výuce v rámci evropského magisterského studijního programu Erasmus Mundus Master in Membrane Engineering (EM³E) a evropského doktorského studijního programu Erasmus Mundus Doctorate in Membrane Engineering (EUDIME). Cílem těchto projektů je, ve spolupráci s dalšími členy konsorcia, vychovat nové, vysoce kvalifikované odborníky a rozšířit poznání na poli membránových materiálů a procesů.

Nepřehlédněte: Možnost získání dvojího diplomu

Studenti našeho magisterského oboru (Základní a speciální anorganické technologie) mají možnost získat kromě diplomu naší školy také diplom na University of Tarragonaa na INPL Nancy.

Podrobnosti a podmínky nabízeného studia naleznete zde ...