Ceny za nejlepší poster z konference Moderné trendy v anorganických technológiách 2018

11.6.2018

Cenu za nejlepší poster na konferenci „Moderné trendy v anorganických technológiách 2018“, která se konala ve dnech 21. – 23. května v Banské Štiavnici na Slovensku, získali dva studenti našeho doktorského studijního oboru. Ing. Michal Carda zaujal svým posterem s názvem „Vysokoteplotní elektrochemické reaktory pro skladování energie“. Druhým oceněným byl Ing. Martin Pultar, který účastníky konference seznámil se „Studií rozpouštění dolomitu v kyselině dusičné“. Oběma studentům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho ústavu a gratulujeme.