Cena Ivana Dlouhého

22.6.2017

Absolvent našeho magisterského studijního oboru "Vodíkové a membránové technologie" Ing. Michal Carda získal za svou diplomovou práci s názvem "Vliv vybraných sloučenin fosforu na provoz palivového článku s protonově vodivou membránou dopovanou H3PO4" Cenu Ivana Dlouhého.