Nejlepší studentský poster

16.6.2014

V rámci konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014 byla vyhlášena soutěž o nejlepší studentský poster. Mezi tři nejlepší se probojovali dva naši studenti postgraduálního studia. Ing. Šárka Paušová s posterem nazvaným "Preparation and photocatalytic activity of ZnCr-LDH" a Ing. Jakub Polonský s posterem zaměřeným na "Anody pro PEM elektrolyzéry vody". Gratulujeme.