Naše konference

7th CZECH-AUSTRIAN WORKSHOP: NEW TRENDS IN PHOTO AND ELECTRO CATALYSIS

Již po sedmé se konal od 25. - 27. května 2015 v Hnanicích bilaterální česko-rakouský odborný workshop týkající se nových trendů v oblasti aplikace foto a elektro katalýzy. Seminář byl organizován za finanční podpory česko-rakouské agentury Aktion a účastnilo se ho 37 odborníků z Rakouska, Francie a České republiky. Seminář byl vynikající příležitostí pro studenty, doktorandy a mladé výzkumníky, kteří mohli jednak prezentovat výsledky své práce a jednak získat osobní kontakty na řadu předních odborníků v dané oblasti.

Moderní trendy v anorganických technologiích 2014

V týdnu od 11. 6. do 13. 6. 2014 proběhla pod patronací našeho Ústavu anorganické technologie  konference Moderní TRENDY v anorganických technologiích 2014. Tato konference se koná tradičně každé tři roky a slouží k prohloubení vzájemné spolupráce mezi podobně zaměřenými pracovišti českých a slovenských univerzit - Univerzity Pardubice, STU Bratislava, TU v Košicích a VŠCHT Praha.

Úvodní plenární přednášku přednesla Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., která v moderních prostorách Vzdělávacího centra NTK seznámila účastníky konference s realizací a budoucností Centra informačních služeb (CIS). Zbytek prvního dne byl věnován zajímavé prohlídce Národní technické knihovny.

Hlavní odborný program se skládal ze dvou částí. V přednáškové sekci se zamýšleli jednotliví přednášející nad perspektivami oboru anorganické technologie, a to jak z pohledu výzkumného tak pedagogického. Konkrétní výzkumné aktivitybyly prezentovány formou posterové sekce, v rámci které proběhla i soutěž studentů doktorských programů. Ocenění za nejlepší poster získali Ing. Petra Luňáková z Univerzity Pardubice a Ing. Šárka Paušová a Ing. Jakub Polonský oba z našeho ústavu. Gratulujeme.

Poslední den konference byl věnován exkurzi našeho ústavu. Mimopražští účastníci obdivovali nově zrekonstruované laboratoře a množství témat, na kterých naši zaměstnanci a studenti v současné době pracují. 

Stranou nezůstal ani společenský program. Příjemné večery strávili přítomní v restauracích Cesta časem a na Petřínských terasách, Prahu si prohlédli při pokružní jízdě historickou tramvají a sportovně se vyžili při bowlingovém turnaji. Náš tým vedený prof. Krýsou vyhrál, druhý skončil tým pardubické univerzity a třetí Bratislava. Příští setkání se uskuteční v Bratislavě na Trendech 2017.