Magisterský program: Chemie a chemické technologie

Obor: Základní a speciální anorganické technologie

Obor poskytuje studentům hluboké teoretické základy technické chemie a metodiku jejich aplikace na praktické problémy. Vychovává tak odborníky schopné navrhovat, vyvíjet, provozovat a optimalizovat chemické technologie a řídit chemické provozy. Navazuje na tradici chemického průmyslu a rozvíjí jej novými moderními směry.


Obor: Vodíkové a membránové technologie

Cílem studijního oboru je vyškolit specialisty s teoretickými a praktickými dovednostmi z oblasti membránových procesů a vodíkových technologií. Základem studia jsou předměty z oblasti přípravy a charakterizace materiálů určených k výrobě membrán. V průběhu studia má posluchač možnost zvolit užší specializaci orientovanou na separační membránové procesy nebo membránové procesy zaměřené na konverzi energie.


Obor: Membrane Materials and Process Engineering

Od akademického roku 2011/2012 se náš ústav podílí na výuce v rámci magisterského studijního programu Erasmus Mundus Master in Membrane Engineering (EM³E). Cílem tohoto projektů je, ve spolupráci s dalšími členy konsorcia, rozšířit poznání na poli membránových materiálů a procesů.