Magisterský obor: Základní a speciální anorganické technologie

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor prohlubuje a rozvíjí znalosti získané v průběhu bakalářského studia. Důraz je kladen nejen na teoretickou stránku studované problematiky, ale i na praktické dovednosti posluchačů při práci na laboratorních projektech. Studenti se tak v rámci řešení své diplomové práce aktivně podílí na výzkumné činnosti ústavu. Získané vzdělání poskytuje studentům kvalitní základ nezbytný k úspěšnému uplatnění na trhu práce či v akademické sféře.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi oboru jsou žádaní odborníci se širokým uplatněním v komerčním i státním sektoru. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy pro vedoucí pozice v oblasti výroby chemických látek, ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoje, ale i dalších oborech. Kromě uplatnění v praxi je možné rozšířit svou specializaci v rámci dalšího vzdělávání v doktorském studiu.

Studijní plán

Zimní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N105008Aplikovaná reakční kinetika105220z, Zk5
N105011Inženýrská termodynamika105320z, Zk7
N105015Reaktivita a struktura povrchu pevných látek105220z, Zk5
N105021Laboratoř oboru1050010kz7
Volitelné předměty
N105005Základy počítačových simulací105220z, Zk5

Letní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N105020Anorganická technologie105300Zk5
N105022Laboratorní projekt I1050010kz7
N105024Elektrochemická technologie105200Zk3
N105080Odborná praxe105000z3
N143014Pokročilá chemická informatika143030kz3
Volitelné předměty
N105012Komplexní zpracování nerostných surovin105200Zk3
N105019Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie105210Zk5
N105018Termodynamika vodných roztoků105210z, Zk4

Zimní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N105013Membránové procesy105210z, Zk4
N105023Laboratorní projekt II1050012kz8
N111019Navrhování procesů111310z, Zk6
Povinně volitelné předměty
N105007Elektrochemické inženýrství105210z, Zk4
N105014Procesy v heterogenních soustavách105210z, Zk4
Volitelné předměty
N105005Základy počítačových simulací105220z, Zk5
N105009Experimentální techniky v elektrochemii105210z, Zk4
N105017Technologie a aplikace průmyslových hnojiv105210z, Zk4

Letní semestr

KódNázev předmětuÚstavPCLZakončeníKredity
Povinné předměty
N963008Diplomová práce9630030z30
Informace k formátování a tisku diplomové práce naleznete na: http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Témata závěrečných prací

V magisterském stupni vzdělávání vychází témata Laboratorních projektů a Diplomových prací z vědecko-výzkumného zaměření ústavu. Jsou individuálně upravena podle zaměření a předchozí praxe studenta. Přehled o studovaných oblastech lze získat na základě nabízených témat pro Bc. studium nebo obhájených bakalářských a diplomových prací.

Tematické okruhy ke státním zkouškám

czTematické okruhy k magisterským státnicím - "Základní a speciální anorganické technologie"

pdfokruhy_szz_magistri_zat.pdf | velikost: 166,5 kB

enTopics of final master examination

pdftopics_of_final_exam_bit.pdf | velikost: 92,4 kB