Lidé

Zaměstnanci

Pedagogickou a vědeckou činnost ústavu zajišťuje kolektiv zkušených akademických pracovníků v čele se dvěma profesory a čtyřmi docenty. Celkem ústav zaměstnává 12 akademických, 7 vědeckých a 2 technické a administrativní pracovníky.


Doktorandi

Činnost ústavu by se neobešla bez významné pomoci studentů doktorského studia. Tito studenti se kromě své vlastní výzkumné činnosti podílejí i na laboratorní výuce studentů bakalářských a magisterských programů.


Absolventi

Náš ústav za dobu svého působení vychoval řadu vynikajících odborníků. Přehled našich absolventů a názvů jejich závěrečných prací od roku 1990 do současnosti naleznete na následující stránce.