Kontakt

Sekretariát ústavu

VŠCHT Praha
Ústav anorganické technologie
Technická 5
166 28 Praha 6

Jana Jiroušová

tel.: 220 443 801
fax: 220 444 410

e-mail: Jana.Jirousova@vscht.cz

Vedení ústavu

Jméno: Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Funkce(zařazení): Vedoucí ústavu
Místnost: A 25a
Telefon: 220 444 019
e-mail: Karel.Bouzek@vscht.cz
Pracovní skupina: Technická elektrochemie
Jméno: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Funkce(zařazení): Tajemnice ústavu
Místnost: A 30
Telefon: 220 444 208
e-mail: Ivona.Sedlarova@vscht.cz
Pracovní skupina: Heterogenní nekatalyzované reakce
Jméno: Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Funkce(zařazení): Hospodář ústavu
Místnost: A 24
Telefon: 220 444 020
e-mail: Jan.Vidensky@vscht.cz
Pracovní skupina: Heterogenní nekatalyzované reakce