Ke stažení

Tematické okruhy ke státním zkouškám

czTematické okruhy k bakalářským státnicím - "Chemie a chemické technologie"

pdfokruhy_szz_bakalari_chcht.pdf | velikost: 148,9 kB

czTematické okruhy k bakalářským státnicím - "Vodíkové a membránové technologie"

pdfokruhy_szz_bakalari_vmt.pdf | velikost: 233,1 kB

czTematické okruhy k magisterským státnicím - "Vodíkové a membránové technologie"

pdfokruhy_szz_magistri_vmt.pdf | velikost: 164,2 kB

czTematické okruhy k magisterským státnicím - "Základní a speciální anorganické technologie"

pdfokruhy_szz_magistri_zat.pdf | velikost: 166,5 kB

enTopics of final master examination

pdftopics_of_final_exam_bit.pdf | velikost: 92,4 kB

Laboratoře Erasmus Mundus

enCharacterization of a PEM water-electrolyzer

enDetermination of the PEM Fuel cell operational characteristics

enIon selective membrane conductivity determination

enPermeability of membranes for gas separation

enRenewable energy production by reverse electrodialysis

enSelectivity of membranes for gas separation

Soubor není momentálně k dispozici.

Místnost: AH 08

Dr. Ing. Vlastimil Fíla, Violeta Martin, M.Sc.

enTexture characteristic of membrane materials - ASAP, BET

pdflaboratory_em_3_bet.pdf | velikost: 177,7 kB

Místnost: AS 29

Ing. Miloslav Lhotka, PhD.

enTexture characteristic of membrane materials - mercury porosimetry, optical microscopy

Laboratoř oboru

cz01 Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

cz02 Charakterizace pevné fáze - rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic

cz03 Selektivita membrány pro separaci plynů

Soubor není momentálně k dispozici.

Místnost: AH08

Dr. Ing. Vlastimil Fíla

cz04 Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

pdf6_perrmeace.pdf | velikost: 481,5 kB

Místnost: AH08

Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

cz05 Charakterizace fotokatalyticky aktivních vrstev

cz06 Stanovení koeficientů přestupu hmoty pomocí rotující diskové elektrody

cz07 Stanovení kinetických parametrů pomocí metody elektrochemické impedanční spektroskopie

cz08 Charakterizace vybraných povrchových vlastností materiálů

cz09 Cyklická voltametrie

pdfcyklicka_voltametrie_2018.pdf | velikost: 378,7 kB

Místnost: A37

Ing. Karel Denk

cz10 Stanovení specifických povrchů pevných látek

pdf4_povrch_bet.pdf | velikost: 556,4 kB

Místnost: AS29

Ing. Miloslav Lhotka, PhD.

en01 Decomposition of raw materials by mineral acids

en02 Mercury porosimetry

pdf1_porosimetry.pdf | velikost: 139,0 kB

Místnost: A29

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

en04 Single gas permeance measurement

pdf6_permeance.pdf | velikost: 498,0 kB

Místnost: AH08

Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

en05 Characterization of the specific material surface properties

en06 Characterization of photocatalytic active layers

en07 Determination of mass transfer coeff using a RDE

en08 Determination of kinetic parameters by electrochemical impedance spectroscopy

en09 Cyclic voltametry

pdf8_cyclic_voltametry.pdf | velikost: 560,7 kB

Místnost: A23

Ing. Adam Giurg

Laboratoř vodíkových a membránových technologií

cz01 Stanovení provozních charakteristik palivového článku typu PEM

cz02 Stanovení vodivosti iontově selektivní membrány

pdfvodivost_membran.pdf | velikost: 2,8 MB

Místnost: AS75

Ing. Adam Giurg

cz03 Texturní charakteristiky membránových materiálů - rtuťová porozimetrie

pdf1_porozimetrie_1.pdf | velikost: 165,9 kB

Místnost: A29

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

cz04 Texturní charakteristiky membránových materiálů – metoda BET

pdf2_povrch_bet.pdf | velikost: 556,4 kB

Místnost: AS29

Ing. Miloslav Lhotka, PhD.

cz05 Stanovení provozních charakteristik membránové elektrolýzy vody

pdf6_pem_water_electrolyzer.pdf | velikost: 565,8 kB

Místnost: AS75

Ing. Michaela Plevová

cz06 Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

pdf3_perrmeace.pdf | velikost: 481,5 kB

Místnost: AH08

Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

cz07 Selektivita membrány pro separaci plynů

Soubor není momentálně k dispozici.

Místnost: AH08

Dr. Ing. Vlastimil Fíla

cz08 Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

pdf8_korozni_rychlost.pdf | velikost: 525,3 kB

Místnost: A61

Ing. Tomáš Lovaši

cz09 Elektrochemické uchovávání vodíku v hořčíkových slitinách

pdf9_slitiny.pdf | velikost: 973,4 kB

Místnost: AS42

Ing. Vítězslav Knotek, Ph.D.

cz10 Příprava plochých homogenních polymerních membrán

pdf10_priprava_membran.pdf | velikost: 152,1 kB

Místnost: BS98

prof. Ing. Petr Sysel, CSc.

cz11 Příprava plochých polymerních membrán obsahujících anorganické aditivum

pdf11_priprava_membran_s_aditivem.pdf | velikost: 129,7 kB

Místnost: BS98

prof. Ing. Petr Sysel, CSc.