Katalytické a membránové procesy

Charakteristika skupiny Katalytických a membránových procesů:

Hlavní činností naší pracovní skupiny je studium katalytických a membránových procesů využitelných v průmyslových a environmentálních aplikacích. Zabýváme se danou problematikou komplexně, tzn. od vlastního vývoje a charakterizace katalyzátorů a membrán, přes jejich testování v konkrétních procesech, po vývoj softwaru určeného pro matematické modelování reaktorů s katalytickým ložem nebo membránových separátorů. Kromě problematiky katalytických reaktorů a membránových procesů se dále zabýváme návrhem a simulací nových chemických technologií.

personální obsazení

Akademičtí pracovníci

Doktorandi

Co studujeme?

Příprava, vývoj a charakterizace katalyzátorů
(např. pro přímou transformaci methanu na aromatické sloučeniny, nebo pro environmentální aplikace jako je rozklad NOx)

Příprava a vývoj polymerních, anorganických a  kompozitních membrán (zeolitické a ZIF vrstvy na keramických nosičích, směsné membrány atd.) pro separace plynů

Návrh nových technologií
(realizováno např. „Přepracování technologických podzemních vod po chemické těžbě uranové rudy“ v podniku DIAMO Stráž pod Ralskem nebo “Technologie výroby dimethyllaurylaminu“ v Taminco Gent).)

Simulace membránových a chemických procesů

 

Laboratorní vybavení

Jednotka pro stanovení katalytické aktivity vzorků

Jednotka pro měření permeace a/nebo katalytické aktivity

Hmotnostní spektrometr s plynovou chromatografií - GC-MS systém, Trace DSQ , fa. Thermo Electron Corporation

Analytický systém pro studium dynamické sorpce a katalýzy, fa. Linseis

Měření specifického povrchu a distribuce pórů - ASAP 2020, fa. Micromeritics

Měření adsorpčních izoterem za vyššího tlaku - ASAP 2050, fa. Micromeritics

Ramanův spektrometr