Heterogenní nekatalyzované reakce

Charakteristika skupiny Heterogenních nekatalyzovaných reakcí:

Jak vyplývá z názvu pracovní skupiny, zabýváme se studiem reakcí mezi pevnou látkou a plynem, nebo pevnou látkou a kapalinou. Tyto reakce mají velký význam v oblasti průmyslové chemie, energetiky, metalurgie i ekologie. Naše činnost je zaměřena více na aplikovaný výzkum, konkrétně na studium kinetiky reakcí důležitých při výrobě minerálních hnojiv či v procesech pro ochranu životního prostředí. 

personální obsazení

Akademičtí pracovníci

Doktorandi

Co studujeme?

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami (fosfáty, magnezit, vápence, dolomit)
(Rozklady představují výchozí technologické operace při výrobě minerálních hnojiv, kde hlavním cílem je převézt nerozpustné, pro rostliny nepřijatelné formy biogenních prvků na sloučeniny rozpustné a rostlinami asimilovatelné.)

Zpracování odpadních kyselin z průmyslových výrob

Přepracování průmyslových sádrovců na využitelné produkty

Stanovení texturních charakteristik pevných látek pomocí rtuťové porozimetrie
(Zajišťujeme servis přístroje AutoPore IV od firmy Micromeritics, který umožňuje stanovení distribuce velikosti pórů v oblasti poloměrů od cca 100 µm do 1,5 nm. Získaných informací je využíváno zejména při výzkumu katalyzátorů, membrán, sorbentů, přírodních surovin nebo keramických a stavebních materiálů.)

Vybavení laboratoří

Rtuťový porozimetr AutoPore IV 9500 (fa. Micromeritics)

Automatizovaný reaktorový systém Globe (fa. Syrris) s řadou duplikátorových reakčních nádob s objemem od 0,5 do 3 dm3 s možností snímání řady reakčních parametrů (dávkování reaktantů, rychlost otáčení míchadla, teplota, pH směsi,…)

Optický mikroskop Axio Scope.A1 (fa. Zeiss)

Automatický titrátor Titroline Alpha 50 plus (fa. Schott)

Analytické sítovací zařízení AS 200 (fa. Retsch) pro mokrou i suchou analýzu velikosti částic

Programovatelný oběhový termostat A40 Presto (fa. Julabo)

Mezi další vybavení patří pH-metry (Orion A211 fa. Thermo Scientific a ProLab 1000 fa. Schott), sušárny (fa. Memmert), analytické váhy (fa. Mettler), výkonná míchadla s plynulou regulací otáček nebo magnetická míchadla s integrovaným ohřevem (fa. IKA) a termostaty (fa. Julabo).