Fotokatalýza

Charakteristika skupiny Fotokatalýzy:

Náplní skupiny je vývoj fotokatalytických materiálů, které mají využití při čištění vzduchu a vody http://step.vscht.cz/infografiky/fotokatalyza/, při tvorbě tzv, samočistících povrchů a pro solární rozklad vody na vodík a kyslík.

Bližší informace je možné získat na stránkách:http://www.josefkrysagroup.com/

personální obsazení

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

Doktorandi

Co studujeme?

Příprava vrstev polovodičových materiálů (např. oxid titaničitý, oxid wolframový, oxid železitý) pomocí různých chemických a fyzikálně-chemických postupů,

Vývoj standardních metod (ISO. CEN) pro testování samočisticích schopností a desinfekčních účinků fotokatalytických povrchů,

Konstrukce různých typů laboratorních fotoreaktorů pro fotokatalytické čištění a desinfekci kapalné a plynné fáze a jejich testování za účelem optimalizace pracovních podmínek,

Studium kinetiky oxidativní degradace organických škodlivin a fotokatalytické deaktivace mikroorganismů,

Vývoj polovodičových materiálů pro fotoelektrochemický rozklad vody slunečním světlem.

Vybavení laboratoří

UV/VIS spektrofotometr - Cecil Instruments (Anglie)
(spektrofotometrická analýza)

HPLC chromatograf s UV-Vis diode-array detektorem - Shimadzu (Japonsko)
(analýza organických látek (absorbujících v oblasti UV) ve vodě)

Plynový Chromatograf s FID detektorem  (CP 3800,Varian))
(kontinuální chromatografická analýza plynných směsí )

Plynový Chromatograf s TCD, FID detektorem (Master,  Dani) (kontinuální chromatografická analýza plynných směsí)

FTIR, (is10, Nicolet),

Přístroj pro měření kontaktního úhlu (DSA 30, Kruess)

Solární simulátor (Oriel)

Dipcoater, Spray coater

Autokláv (Berghof)