Doktorandi

Jméno: Ing. Vojtěch Galek

Funkce(zařazení): Doktorand

Místnost: H08

Telefon: 220 444 287

e-mail: vojtech.galek@vscht.cz

Pracovní skupina: Katalytické procesy