Doktorandi

Jméno: Mgr. Taťána Supiňková

Funkce(zařazení): Doktorand

Místnost: H08

Telefon: 4287

e-mail: Tatana.Supinkova@vscht.cz

Pracovní skupina: Katalytické procesy